Voršilu a její panny zabili Hunové, mezi jejich údajnými ostatky se našly i psí lebky

Další fotky

Bůhví ale, jak to všechno ve skutečnosti bylo, protože o životě sv. Voršily se dozvídáme jen z legend. Nic to však nemění na tom, že zvěstuje příchod ranních mrazíků. A snad proto, že se její svátek slaví nedlouho po začátku školního roku, je patronkou školáků a vychovatelek.

Podle nejčastější verze dané legendy byla sv. Voršila dcerou křesťanského krále Dionotuse z Dumnonie v jihozápadní Británii, podle té pozdější dcerou bretaňského vévody. Rozhodla se žít zasvěcená Bohu, ale hrozil jí nechtěný sňatek, podle některých legend se šlechticem známého svou divokostí, podle jiných pohanským princem nebo guvernérem Conanem Meriadocem. Nakonec byl Voršilin nápadník upřesněn jako Eleutherius (Aetherius), který měl dostat od římského císaře do užívání svou zemi, snad dnešní Bretaň.

Svatý Diviš alias Saint Denis je oporou nejen Francie, ale všech křesťanů. Pomáhá třeba při psím kousnutí a migréně

Voršile nezbylo než souhlasit, ale dala si podmínku, že před svatbou vykoná spolu s družkami pouť do Říma. Těch družek či služebnic mělo být původně deset či jedenáct (Společnost svaté Voršily), ale během času se koncem 9. století při šíření této legendy jejich počet zvýšil až na jedenáct tisíc, zřejmě při přepisování legendy v důsledku ozdobení číslice „XI“ a následným chybným čtením. Tato část legendy také nepřímo souvisí s biblickým popisem 12 nebeských legií (pluků) andělů v evangeliu sv. Matouše (kap. 23:53): „Což si myslíš, že bych nemohl volat o pomoc ke svému Otci, jenž by mi okamžitě poslal více než dvanáct pluků andělů?“

Uniknout před svatbou se Voršile podařilo právě díky této pouti. Na moři ji a její družky uchvátila zázračná bouře a za jediný den jim umožnila doplout z Británie až do spásného galského přístavu. Dále se potom plavily po Severním moři a proti proudu Rýna a cestou Voršila svým družkám vyprávěla o křesťanské víře a ty potom také přijaly křesťanství za vlastní a nechaly se v Římě pokřtít.

Svatý Severin přišel bůhví odkud. Které zázraky tento patron vykonal?

Při zpáteční cestě do Británie byla Voršila s celou svou družinou u Kolína nad Rýnem přepadena Huny, kteří všechny Voršiliny družky postříleli šípy. Voršilu ušetřili, protože se pro svou krásu zalíbila hunskému králi. Když ho odmítla, král ji sám proklál šípem. Podle legendy mělo k této události dojít kolem roku 383 nebo 451.

O tom že sv. Voršila opravdu existovala, svědčí nápis ze 4. nebo počátku 5. století na kameni objeveném v roce 1106 při přestavbě kolínských hradeb. Podle něj nechal senátor Clematius přestavět kostel vybudovaný na místě pobití Voršiliných družek, a nakonec zabití i jí samotné, tzv. bazilika sv. Uršuly. Ta byla později opět částečně přestavěna do gotického stylu. Dnes v ní najdeme alabastrovou sochu sv. Voršily ležící na náhrobku z černého mramoru a především úchvatný relikviář. Nachází se v tamní „Zlaté komoře“, v jejíž stěnách jsou ve výklencích umístěny ostatky mučednic opatřené dokonce latinskými identifikačními nápisy. Další nápis je potom sestaven z kostí samotných.

Mezi těmito ostatky se nacházejí i lebky, kterých je sice více než 11, ale určitě však ne 11 000. Váže se k nim i příběh z roku 1183, kdy byly na místním hřbitově nalezeny kostry malých dětí ve věku od dvou měsíců do deseti let. Premonstrátský kněz Herman Josef ze Steinfeldu tehdy prohlásil, že to jsou vzdálení příbuzní oněch jedenácti tisíců panen z družiny sv. Voršily. Chirurg kolínského arcibiskupa však mezi nimi našel několik lebek, o kterých tvrdil, že patří dospělým psům, mastifům. Za toto „rouhání“ byl následně z Kolína vyhoštěn a psí lebky v kostele zřejmě zůstaly dodnes.

Svatému Havlovi pomáhal medvěd, my se však musíme soustředit na žito, zelí a brambory

Kult sv. Voršily podporovaný zejména cisterciáky dosáhl vrcholu v 15. století. V roce 1493 nazval Kryštof Kolumbus jejím jménem dva nově objevené ostrovy v Karibském moři – větší nazval Santa Ursula (svatá Voršila) a menší Las Once Mil Virgines (11 000 panen), dnes známé jako Panenské ostrovy. V roce 1535 byl sv. Andělou Mericiovou založen řád svaté Voršily (tzv. voršilky), jehož posláním je zejména vzdělávání dívek a péče o chudé a nemocné.

Svatá Voršila je patronkou Kolína nad Rýnem, vychovatelek, školáků, soukeníků, dobrého manželství a klidné smrti. Bývá zobrazována, jak ukrývá své družky pod pláštěm. K jejím dalším atributům patří šíp, korunka na hlavě, loďka, korouhev s křížem a lampa připomínající ne zcela logicky podobenství o deseti pannách stižených malomocenstvím. Její svátek se slaví 21. října, i když v roce 1969 byla z občanského kalendáře vyňata.

Dnes u nás žije asi 40 Voršil s věkovým průměrem 73 let. Nejvíce se toto jméno u nás vyskytovalo ve 40. letech, zatím naposledy bylo novorozené holčičce dáno roku 2011. Jeho častější podobu Uršula nosí 340 žen, rovněž s vyšším věkovým průměrem – 65 let. Podobně je na tom i Ursula – asi 200 nositelek průměrného stáří 72 let. Obě tato jména se také nejvíce vyskytovala ve 40. letech a pak následoval pokles, spojený s odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce, protože oblíbené bylo hlavně v pohraničních oblastech dnešního Česka (Sudetech), osídlených převážně německou menšinou. Mezi jeho nejznámější nositelky patří dvě herečky, česká Uršula Kluková (nar. 1941 v Broumově) a švýcarská Ursula Andressová (nar. 1936). Nyní i nově zvolená předsedkyně Evropské komise, německá politička Ursula von der Leyen.

FOTO: Svatá Voršila

Svatá Voršila - Svatá Uršula s družkami pluje po Rýně v lodi vedené andělem – wikipedieSvatá Voršila - Bazilika sv. Uršuly v Kolíně nad Rýnem-Relikviářové výklenky pro ostatky ostatních mučednic – wikipediaSvatá Voršila - Uctívaný obraz Sv. Ursuly v Binangonanu, Rizal, Filipíny – wikipediaSvatá Voršila - Sv. Voršila – wikipedieSvatá Voršila - Bazilika sv. Uršuly v Kolíně nad Rýnem – část zbytků lebek ve Zlaté komoře – wikipedia
Další fotky
Svatá Voršila - Bazilika sv. Uršuly v Kolíně nad Rýnem – wikipediaSvatá Voršila - Interiér baziliky sv. Uršuly v Kolíně nad Rýnem – wikipedieSvatá Voršila - Kaple svaté Voršily na Chebském hradě – wikipedieSvatá Voršila - Mučednictví sv. Ursuly – wikipediaSvatá Voršila - Sen sv. Ursuly (1495) – wikipediaSvatá Voršila - Svatá Ursula – wikipediaSvatá Voršila - Svatá Ursula na fresce z 15. století na kostele sv. Jakuba ve Val Gardena – wikipediaSvatá Voršila - Anglický mastif – wikipedia

Lidové pranostiky se svátkem sv. Voršily spojují deštivé počasí, protože „Svatá Voršila deště vodívá“, a vítr a ochlazení – „Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje“. Nabádá ke sklizení zelí: „Na svatou Voršilu se má zelí klidit domů, jinak na ně Šimon a Juda (28. říjen) nechá napadnout sníh“ a upozorňuje i na výskyt jíní po ránu a jeho odtání během dne: „Svatá Uršula perličky rozsela, ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala.“

Dnes, 16:14
Po postoupení Sudet Německu se celé rodiny ocitly v dosti prekérní situaci. Obyvatelstvo bylo evakuováno...
Dnes, 14:00
V naší zemi snad není nikdo, kdo by neznal obrázky Josefa Lady, které se staly...
Dnes, 12:10
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 12:10
Nejdříve by bylo dobré, osvěžit si trochu školní znalosti zeměpisu. Austrálie, nejmenší a nejosamělejší světadíl...
Dnes, 11:30
Nad hladinou nekonečného oceánu pomalu svítá. Obloha na východě zlátne a hvězdy mizí z oblohy....
Dnes, 10:55
Politici i veřejnost odsuzují jednání středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) a jí vedeného krajského...
Dnes, 08:22
Za strom, který ochraňuje a přivolává dobré síly, ji považovali už Keltové i Slované. Řeč...
Včera, 16:00
Životní osudy novináře, spisovatele a politického pracovníka André Simona jsou vlastně jedním velkým paradoxem. Komunista...
Včera, 14:00
Sinavá bledost, ostře řezaná tvář a stejně řezavá, chladná zdvořilost. Mrazivý stisk ruky, nadlidská fyzická...
Včera, 13:38
V současné době se, vinou koronakrize, množí případy, kdy lidé postupně přicházejí o práci a...
Včera, 12:58
Dnes si připomínáme výročí operace Anthropoid, která měla za cíl zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda...
Reklama