Výjimečné narozeniny výjimečného člověka, 14. tibetského dalajlámy

6.7.2020
Václav Pavlík

Popsat dalajlámův život a osudy by vydalo na několik knih, tak si připomeňme k jeho dnešním narozeninám alespoň něco:

 • Dalajláma jako „instituce“ je duchovním vůdcem Tibeťanů a do roku 2011, kdy se vzdal svých politických funkcí, byl i vládcem země – hlavou exilové Ústřední tibetské vlády, která sídlí v indické Dharamsale. Tibeťané jej tradičně považují za převtělení předchozího dalajlámy.
 • Tradičním sídlem dalajlámy a centrem tibetského buddhismu je hlavní město Tibetu Lhasa. Resp. bývala, protože 7. října 1950 do Tibetu vstoupila čínská armáda, aby „osvobodila tři miliony Tibeťanů od imperialistického útlaku a upevnila národní obranu na západní hranici Číny.“
 • Podstata tibetského buddhismu spočívá v nauce o reinkarnaci – převtělování. Zvíře, třeba pes nebo jiný živočich, když zemře, může se znovu narodit jako člověk, a naopak člověk s nevalnými či špatnými vlastnostmi se znovu zrodí ve zvířecí podobě, např. jako moucha nebo červ.

Jak byl dobyt Tibet. Tibeťané věřili amuletům, Britové kulometům

 • Pokud však žije ctnostným a příkladným životem, splní podmínku zrození ve vyšším stupni. Svatí lidé se už po smrti znovu nenarodí; splynou v nirváně – rozplynou se v jednotě s Bohem. Bódhisattva jsou ti svatí, kteří však pro dobro lidstva odmítnou tuto blaženost, vrátí se na svět, aby učili lidi. Takovým „zrozeným božstvem“ je i vládce Tibetu, dalajláma.
 • Předchozí, 13. dalajláma zemřel v roce 1933 ve věku 57 let. Povinností nejvyšších kněží je ihned po smrti dalajlámy zahájit pátrat, jestli se už znovu nenarodil. K tomu nemusí ale dojít okamžitě, dalajlámův duch může kratší či delší dobu mezi svými zrozeními pobýt v nirváně.

Náhoda, osud, nebo převtělení? Císařovna Sissy s princezna Diana v souvislostech, které mrazí

 • Konkrétní cesta k nalezení nového dalajlámova vtělení může začít třeba vizí, jak se to stalo v případě 14. dalajlámy. V tomto případě v létě roku 1935 předseda tibetské vlády a zároveň také tibetský buddhistický duchovní, láma, při rozjímavé procházce u svatého jezera spatřil najednou na jeho klidné hladině zrcadlit se tři písmena – A, K a M. Dále se mu ukázal obraz kláštera se třemi patry, zlacenou střechou a tyrkysovými taškami. Od kláštera vedla klikatá stoupající stezka k pahorku a proti němu stál malý dům se zvláštními okapy.

Měli bychom víc naslouchat dalajlámovi, byli bychom šťastnější

 • Věštci potom usoudili, že písmeno „A“ znamená, že nový dalajláma se narodil kdesi na východě, blízko čínských hranic v provincii Amdo. Tuhle domněnku potvrdila další věštecká znamení, jako např. to, že hlava nabalzamovaného těla 13. dalajlámy se sama od sebe pootočila směrem na východ a na vyschlých trámech jeho hrobky nečekaně na východní straně vyrostla velká houba.
 • Bylo proto vypraveno poselstvo do východních krajin, aby se pokusilo najít chlapce, kteří by se od ostatních lišili neobyčejnými vlastnostmi a chováním. Jeho členové s sebou vezli i osobní předměty zesnulého dalajlámy, důležité objekty budoucí zkoušky.

Jaký má život smysl? 10 citátů dalajlámy, po kterých přehodnotíte priority

 • Do obydlí jednoho z vytipovaných chlapců vstoupil vůdce poselstva Kyitsang Trulku přestrojený za sluhu, přesto hned upoutal chlapcovu pozornost, tehdy asi čtyřletého. Ten na něj klidně pohlédl a řekl: „lama, lama“ a sáhl na bílou stuhu na jeho krku, kterou vedoucí poselstva dostal od zesnulého dalajláma.
 • Bezpečně také poznal předměty, které mrtvý dalajláma používal. Ze čtyř stužek, které se nosí kolem krku, se hoch dotkl jen těch dvou, které zesnulý opravdu používal, a ze dvou stejně vypadajících bubínků vybral ten pravý. Po předložení dvou holí nejdříve vzal do ruky tu nepravou, prohlédl si ji, zavrtěl hlavou a odhodil ji. Pak si vzal tu druhou a nechtěl ji dát z ruky.

V sandálech došel až do Tibetu, jeho zážitkům ale nikdo nevěřil

 • Chlapec měl také tři zvláštní tělesné znaky, jako měl mrtvý dalajláma, a tím poselstvo získalo jistotu, že našli toho pravého. Když poselstvo odcházelo, chlapec se chytil lámy za ruku a chtěl s ním odejít. Plakal, když se dozvěděl, že to zatím ještě není možné.
 • Oficiálně se 14. dalajláma jako „Jediný Svatý“ stal vládcem Tibetu v zimě roku 1940. A získal i další nová přízviska – Milovaná Sláva, Mocný v řeči, Výtečný Rozum, Naprosté Vidění, Udržovatel Víry a Oceán.
 • Od delegace Velké Británie, do jejíž sféry vlivu Tibet tehdy spadal, dostal při této příležitosti darem zlaté hodiny, z nichž při každé hodině se ukázal slavík, který zpíval, dále šlapací autíčko a tříkolku.
 • Již tehdy dalajláma miloval květiny a zvířata. Dalším britským dárkem byly později dva páry holubů dovezené přímo z Velké Británie. Když dalajláma zjistil, že v chladných sálech Potály strádají, již po dvou dnech je nechal vrátit do útulnějšího prostředí britské misie.

Češka se stala buddhistickou mniškou, odešla do kláštera v Nepálu. Jak se tam žije?

 • Od roku 1946 se dalajlámovým učitelem shodou okolností (ale co je u tibetského buddhisty „jen“ shoda okolností?) stal rakouský horolezec, geograf a zřejmě jen vlažný nacista Heinrich Harrer (1912 – 2006), později autor knih „Sedm let v Tibetu“ a „Ztracená Lhasa“. Dalajlámu učil angličtinu, zeměpis a některé další předměty a zřídil pro něj kino. Později vzpomínal, jak byl ohromen tím, jak jeho žák rychle chápal vědomosti západního světa. Jejich přátelství vydrželo do konce (tohoto) Harrerova života.
 • Sir Basil Gould jednou o svém setkání s tehdy jedenáctiletým dalajlámou ve Lhase napsal: „V jeho přítomnosti nemůže být nikdo nešťastný. Každý mu chce sloužit. Jeho úsměv vzbuzuje u každého radost.“
 • Tak se na nás, Vaše svatosti, ještě dlouho usmívejte!

FOTO: 14. tibetský dalajláma

14. tibetský dalajláma - dalajláma tibet 508px-Dalailama1_20121014_4639_(8089285536)14. tibetský dalajláma - trůnící Dalajláma14. tibetský dalajláma - Mao Ce-tung dalajlama14. tibetský dalajláma - dalajlama14. tibetský dalajláma - Potala lhasa tibet


Nepřehlédněte