ČVÚT nepotvrdila, že je kruhový objezd schválenou křižovatkou v Dačicích, jak tvrdí radnice v letáku. Ta teď mlčí

7.10.2021
Jan Štoll

Dačická radnice před referendem o řešení křižovatky na Palackého náměstí tvrdí, že ČVÚT schválila kruhový objezd na Palackého náměstí. ČVÚT to nepotvrdila a dává od radničního letáku ruce pryč. Ukazuje se, že jsou v něm nepřesnosti a zavádějící informace.

Lidé v Dačicích budou už 8. a 9. října v místním referendu rozhodovat o tom, zda má být na Palackého náměstí průsečná křižovatka nebo kruhový objezd. Návrh průsečné křižovatky s řešením celého náměstí připravil Petiční výbor s předsedou Antonínem Tunklem. Radnice vedená starostou Karlem Macků má návrh náměstí s kruhovým objezdem. Radnice však před referendem distribuovala mezi občany leták s nekorektní informací.

ČVÚT totiž na přímou otázku nepotvrdila tvrzení dačické radnice, že je okružní křižovatka optimálním řešením schváleným dopravními experty ČVÚT. Natož pak, že by se na jejich letáku podílela, či radnicí předložené informace pocházely od ČVÚT.

Potvrdila pouze provedení prací, které si u ní objednal Petiční výbor, ten si nechal vypracovat dopravní průzkum a pak posoudit návrh řešení klasické křižovatky spolu s celým náměstím, zpracovaný dopravním inženýrem. „V obci Dačice jsme provedli dopravní průzkum a sběr dat bez dalších rozborů či vyhodnocení, data byla odevzdána objednateli. Dále se kolegové zabývali možnostmi dopravně-inženýrského řešení ve městě,“ uvedl za ČVÚT docent Zdeněk Lokaj.

Radnice už po druhé použila schéma údajně pocházející od ČVÚT, ve kterém lidem představuje počty kolizních bodů obou typů křižovatek. Naznačuje, že kruhový objezd je výrazně bezpečnější. Jenže ČVÚT odmítla potvrdit, že kolizní body odpovídají schématu, jak ho radnice použila. A že radniční schéma rozhodně není v pořádku, potvrdil už dříve místostarosta Baštář. „Kolizní body v případě průsečné křižovatky neodpovídají křižovatce osazené semafory. Tento schématický obrázek byl použit nešťastně, víc k tomu nedokáži říct, protože nejsem autorem,“ uvedl Jiří Baštář.

Jak se k tomu staví starosta Karel Macků není možné zjistit, na otázku, zda radnicí uvedené schéma kolizních bodů a jejich popis v textu odpovídá průsečné křižovatce řízené semafory se dvěma přechody pro chodce, odmítl starosta odpovědět. Radnice mlčením přechází i dotazy, kdo je autorem radničního letáku.

Na otázky odmítla odpovědět i tisková mluvčí dačické radnice Markéta Nováčková, kterou si město na poskytování informací novinářům platí z veřejných peněz. Místo korektních informací poskytla pouze zřejmě svůj arogantní postoj. „Dne 29. 9. proběhlo veřejné projednání variant křižovatky, kterého jste se účastnil. Na tomto projednání měli účastníci možnost položit otázky a ty byly ze strany města Dačice zodpovězeny. I vy jste mohl využít této možnosti, bohužel jste tak neučinil. O tomto setkání jste ani neinformoval Vaše čtenáře, čehož litujeme,“ uvedla pouze mluvčí Nováčková. Stojí za povšimnutí, že radniční leták byl zveřejněn až po projednání, na které mluvčí odkazuje. Redakce se tak na informace uvedené v letáku mohla dotazovat jen stěží.

Zcela mimořádně zveřejňujeme plné znění otázek týkající se zřejmě nepodložených tvrzení v letáku dačické radnice, na které odmítá odpovědět:

Kdo je autorem vizualizací průsečné i okružní křižovatky, které město prezentuje ve svém informačním letáku k referendu, který minulý týden obdrželi do schránek obyvatelé Dačic?

Odpovídá vizualizace průsečné křižovatky návrhu, předaném městu Petičním výborem, zpracovaném architekty M1, dopravním specialistou ing. Peštálem a posouzeném auditem bezpečnosti Ústavem soudního znalectví v dopravě ČVUT?

Odpovídá zakreslení průsečné křižovatky do ortofomapy náměstí návrhu, předaném městu Petičním výborem, zpracovaném architekty M1, dopravním specialistou ing. Peštálem a posouzeném auditem bezpečnosti Ústavem soudního znalectví v dopravě ČVUT?

Odkud je čerpána informace, že průsečná i okružní křižovatka budou přibližně stejně velké? Disponuje město výkresem od autorizovaného architekta, či inženýra, kde by byly zakresleny obě varianty? Pokud ano, tak žádáme o jeho poskytnutí.

Z jakého zdroje pochází informace o tom, že okružní křižovatka je o něco kapacitnější, než průsečná křižovatka řízená chytrými semafory?

Odpovídá uvedené schéma kolizních bodů a jejich popis v textu, průsečné křižovatce řízené semafory se dvěma přechody pro chodce (dle návrhu architektů M1)?

Odpovídá uvedené schéma kolizních bodů a jejich popis v textu, okružní křižovatce se dvěma přechody pro chodce?

Z čeho vychází tvrzení města, že okružní křižovatka o průměru 26 m odpovídá normám? Má město studii či projekt od autorizovaného inženýra v oboru dopravních staveb, který tuto skutečnost osvědčil?

Na stranách informačního materiálu „Varianta průsečné křižovatky se semafory“ a „Varianta okružní křižovatky o průměru 26 m“ je vždy vpravo dole uvedeno: „Zdroj: ČVUT“. Pochází texty na těchto stranách od ČVUT?

Jedná se o vyjádření ČVUT ke konkrétním uvažovaným variantám, tedy průsečné křižovatce se semafory a okružní křižovatce o průměru 26 m?

Podílelo se ČVUT na přípravě tohoto informačního materiálu?

Disponuje město vyjádřením památkářů, že okružní křižovatka o průměru 26 m je optimálním řešením (pro Palackého náměstí)? pokud ano tak žádám o jeho poskytnutí.Nepřehlédněte