• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Jeho proroctví nás děsí. Nostradamus však může mít pravdu. Když ji chceme vidět

  2.7.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Francouzský lékař a věštec Michel de Nostredame zvaný Nostradamus (14. 12. 1503 – 2. 7. 1566) sepsal před téměř pěti sty lety sadu proroctví, tzv. Centurií, která jsou od té doby předmětem neutuchajícího zájmu odborníků i veřejnosti. Možná v nich vyvěštil Hitlera, útok na WRC i konec světa. Opravdu?

  Podívejme se na pár fakt:

  • O dětství Michela se toho moc neví. Otec byl obchodník s obilím a církevní notář a na své početné potomky zřejmě neměl moc času. Někdy se uvádí, že Michelovi se obzvlášť věnoval dědeček z matčiny strany a vzdělával ho. Rodina měla původně židovské příjmení, ale několik let před Nostradamovým narozením konvertovala ke křesťanství a přijala křesťanské jméno „Nostradame“.

  Děsivá věštba o zkáze Prahy. Zničí hlavní město v roce 2019 velká hořící koule?

  • Michel sám toužil po vzdělání a v patnácti letech nastoupil na Avignonskou univerzitu, ale studium nedokončil, protože se přestalo vyučovat kvůli propuknutí morové epidemie. Osm let pak cestoval, poznával vlastnosti bylinek a snažil se z nich udělat léky.
  • Roku 1529 začal navštěvovat univerzitu v Montpellier, aby získal lékařský diplom. Byl však vyloučen, protože se zjistilo, že byl lékárníkem, což stanovy univerzity nedovolovaly.

  Její cena se penězi vůbec vyjádřit nedá. Svatováclavská koruna a jedno proroctví

  • Kolem roku 1530 se přestěhoval na tři až pět let do Agen a stal se léčitelem, protože za lékaře považován být nemohl. Zde se také oženil a založil rodinu. O manželku, syna a dceru však přišel roku 1534 při epidemii, patrně morové, což jím hluboce otřáslo. Pak cestoval po Francii a vyměňoval si poznatky s mnoha tehdejšími učenci a lékaři.
  • V roce 1545 se objevil mor v Marseille a v dalších městech. Nostradamus se aktivně zúčastnil léčení a zaváděl až překvapivě na svou dobu účelné metody. Nechával pohřbívat mrtvá těla, která zůstávala během epidemií na ulicích nebo v domech. Dbal na hygienu – což v té době nebylo vůbec obvyklé – mytí rukou před jídlem, používání výhradně čisté vody, chránit si ústa a nos. Rovněž zakazoval nemocným pouštět žilou, protože tento úkon, oblíbený ještě po několik století, je spolu s nemocí vyčerpával.

  Nové město pražské slaví. Před 670 lety ho založil Karel IV. kvůli věštbě. Co říkala?

  • Roku 1547 se usadil v Salon-de-Provence, v domě, který stojí dodnes. V té době se oženil s bohatou vdovou jménem Anne Ponsarde, s níž měl šest dětí – tři dcery a tři syny. V pracovně svého domu se v noci uváděl do jakýchsi stavů, kdy intenzivně prožíval psychické blaho a měl prorocká vidění, která zapisoval. Jeho nejznámější dílo má název „Staletí“ (Centurion, 1555), které církev roku 1781 zakázala, protože prorokuje pád papežství.
  • Za jeho nejznámější splněnou věštbu je považována předpověď tragického úmrtí Jindřicha II. Francouzského (1519 – 1559), který zemřel na následky zranění utrženého při turnaji, kdy tříska z dřevce nešťastnou náhodou prošla hledím jeho přilby a zasáhla ho do oka a do mozku.

  Plameny spolknou Petřín a ten se zřítí do Vltavy. Děsivá věštba o zkáze Prahy se má vyplnit na prvního máje

  • Podle různých vykladačů Nostradamus předpověděl kde jakou tragickou historickou událost – světové války, útok 11. září 2001 na WTC v New Yorku, samozřejmě i konec světa, zkázu naší stávající civilizace a naposledy nyní i požár katedrály Notre Dame v Paříži.
  • Bohužel příslušné předpovědi je možné v Nostradamových proroctvích dohledat až zpětně, teprve poté, co k daným událostem dojde. Nemohou tedy sloužit jako jasné varování, ani pomoci některé takové tragické události zabránit.

  Záhada hradu Okoř. Ukrývají tajemné chodby pod ním poklad?

  • Je tomu tak proto, že Nostradamus svá proroctví nejenže sepsal ve staré provensálštině, dnes mrtvém jazyku, jehož některá slova zůstávají co do překladu nejasná, ale také používal různé šifry, dobové narážky a obrazná vyjádření. Za „mladého lva“ tak třeba můžeme považovat jakéhokoliv mladého panovníka, kterého uznáme za vhodné. Podobně „lilie“ může značit Francii a tak dál po libosti toho kterého luštitele.

  Osudové okamžiky královské milenky Diany de Poitiers. Vynikala jak skvělým poprsím, tak intelektem

  • Není také jisté, zda autorem skutečně všech proroctví, která jsou považována za Nostradamova, je opravdu Nostradamus. Podobně jako Sibyllina proroctví si i tyto věštby po svém vzniku začaly žít svým vlastním životem.
  • Pravdou však zůstává, že Nostradamus na jihu Francie bezpochyby přišel do styku s okultními naukami pocházejícími z různých zdrojů – od templářů, katarů, gnostických sekt a židovských i arabských učenců. Ve hře tak jsou nejen znalosti lékařství, ale také astrologie, alchymie, kabala, znalosti dávných civilizací a kdo ví, co ještě. To, že Nostradamus sám hodně znal, samozřejmě neznamená, že všechno prozradil. Zvláště v době, kdy inkvizice číhala na každé rohu.

  FOTO: Nostradamus

  Nostradamus - Nostradamus (1503 – 1566) – wikipedieNostradamus - Léčba nemocných v morovém špitálu v německém Hamburku – novinky.czNostradamus - Nicolas Poussin – Mor – wikipedieNostradamus - Mor – StoplusjednickaNostradamus - Morová epidemie – Týdeník SPIRIT
  Další fotky
  Nostradamus - Lékař na cestě za pacientem – SlidePlayerNostradamus - Vydání Nostradamových centurií z roku 1589 – wikipedieNostradamus - Nostradamův dům v Salon-de-Provence – wikipedie
  • K pochopení a výkladu Nostradamových věšteb u nás nepřispívá ani to, že dosud nevyšlo jejich úplné kritické vydání spočívající v otištění jejich původní podoby v provensálštině a v následném překladu a výkladu. Zřejmě by se ukázalo, že některé předpovědi považované za již splněné, spočívají na příliš vratkých základech, a – naopak – by se mohlo objevit mnoho nového.


  Nepřehlédněte