Kostky jsou vrženy, řekl Caesar, i když ve skutečnosti žádné nevrhl

10.1.2020
Václav Pavlík
Další fotky

Když bojoval Caesar v Galii (dnešní Francie), tedy za hranicemi říše, Pompeius této situace využil a přijal od senátu plné moci. Když se to Caesar dozvěděl, ihned si uvědomil, že jestli chce ještě někdy něco v Římské říši znamenat, musí něco udělat.

A rozhodl se pro radikální řešení – opustil Galii a táhnul v čele svých legií do Říma. Chystal se proto vydat své armádě rozkaz překročit hranici impéria, kterou tehdy tvořila severoitalská říčka Rubikon, a vstoupit na území Itálie, které měl pod správou jeho rival Pompeius. Caesar si byl si velmi dobře vědom toho, že podle římského zákona nesmí tuto hranici překročit jako vojevůdce a s armádou, protože se vystavuje riziku, že bude prohlášen za nepřítele republiky a bude následovat občanská válka.

Ověřovat si historická tvrzení není na škodu. Kleopatra a její nápoj za miliony

Přesto roku 49 př. n. l. Caesar tento rozkaz, tj. aby jeho armáda překročila řeku Rubikon, vydal. Když jeho oddíly na galské straně vstoupily do řeky a vydaly se k protějšímu, římskému břehu, tak prý Caesar prohlásil: „Alea iacta est.“ – „Kostky jsou vrženy.“ Ocitl se ve stejné situaci jako při hře v kostky. Když jsou vrženy, nelze již hod vrátit zpět, a když dopadnou na stůl, zůstanou čísla na jejich horní hraně neměnná a konečná. Caesar samozřejmě věděl, že jeho rozhodnutí vpadnout do Římské říše s armádou je konečné a neexistuje už pro něj žádná cesta zpět, jen kupředu – na Řím. Proto si také své rozhodnutí dlouho rozmýšlel. Pozdější vývoj událostí také ukázal, že toto jeho rozhodnutí mělo zásadní význam jak pro jeho vlastní osud, tak i pro osud Říma. Římská říše se ocitla ve víru občanské války přesně, jak Caesar předpokládal.

Nejzvrhlejší vláda v římských dějinách. Krutovládce Caligula se vyžíval v sadismu

Když se se svým vojskem blížil k Římu, Pompeius na nic nečekal a ve strachu před ním utekl do Řecka. Dalo se předpokládat, že se Caesar vypraví na východ a začne ho pronásledovat. To by možná udělal kterýkoliv jiný vojevůdce, ale ne Caesar. Věděl, že jsou tu ještě Pompeiovy legie v Hispánii, kterou se tehdy mínil celý Pyrenejský ostrov, že tyto legie mají schopné velitele a že by mu mohly vpadnout do zad. Prohlásil tehdy, že dává přednost boji proti armádě bez velitele, aby později bojoval proti veliteli bez armády. Tím velitelem myslel pochopitelně Pompeia.

První francouzský hrdina. Statečnému Galovi se podařilo porazit Caesara

Pompeiovy legie bez nejvyššího velení byly donuceny vzdát se nedaleko Ilerdy, ale spíše šlo o přesuny a manévry než o skutečný boj. Latinské úsloví „Ilerdam videas“, tedy „Vidím Ilerdu“ se od té doby vžilo pro situace, kdy se někdo ocitne v nepříznivé situaci vinou někoho jiného, stejně jako Pompeiovy legie u Ilerdy kvůli svému vůdci, protože je opustil a prchl do Řecka. Zbytky dalšího Pompeiova vojska pak Caesar porazil v bitvě u Pharsalu.

Panovník, který ztratil trpělivost a začal užívat života. Nero, symbol krutosti antického Říma

Z Řecka zatím Pompeius uprchl dál do Egypta v naději, že tam pro sebe získá podporu. Pravdou však byl ten nejhorší opak. Když do Egypta za Pompeiem doplul i Caesar, jako dar na uvítanou obdržel v koši zabalenou Pompeiovu hlavu. Caesar tím však potěšen nebyl, nepřál si, aby jeho někdejší spojenec a pozdější rivala a, konec konců, stále přední římský občan, skončil právě takhle. Pak už ale Caesarovi začala podstatně příjemnější stránka jeho pobytu v zemi, kde tehdy vládla Kleopatra. Ale to už je jiný příběh…

FOTO: Kostky jsou vrženy

Kostky jsou vrženy - JULES CÉSAR; 3 – César franchit le Rubicon.; Fort de ses éclatants succès, César entama des négociations pour obtenir une nouvelle prorogation de ses pouvoirs. Mais Pompée s’était, a Rome, rapproché du Sénat, partisan et refuge de la légalité rKostky jsou vrženy - Řeka Rubikon (2008) – wikipedieKostky jsou vrženy - Překročení Rubikonu (Jacob Abbott 1803 až 1879) – wikimedia.commons –Kostky jsou vrženy - 5eka Rubikon na Apeninském poloostrově. není však potvrzeno, že se skutečně jedná o starověký Rubikon – wikipedieKostky jsou vrženy - Kostky jsou vrženy -wikimedia.commons –
Další fotky
Kostky jsou vrženy - Cézar překračuje Rubikon (Jean Fouquet) -wikimedia.commons –Kostky jsou vrženy - Cézar a Rubikon -wikimedia.commons –Kostky jsou vrženy - Cézar překarčuje Rubikon -wikimedia.commons –Kostky jsou vrženy - Cézar oi překročení Rubikonu – wikimedia.commons –Kostky jsou vrženy - Humorné pojetí Cézara jak překračuje Rubikon -wikimedia.commons –Kostky jsou vrženy - Bronzová bysta Cézara na řece Rubikon v Bellarii – wikipedie

Pokud i vy toužíte překročit Rubikon, a to ne obrazně, ale doslova, našli byste tuto asi 80 km dlouhou říčku severně od města Rimini, kde ústí do Jaderského moře. Není však jednoznačně potvrzeno, že se skutečně jedná o onen Caesarův starověký Rubikon. Čest jím být si nárokují i některé jiné řeky, hlavně proto, že za těch více než dva tisíce let se mohlo řečiště Rubikonu změnit k nepoznání.

 Nepřehlédněte