• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Máte vysokou emoční inteligenci? Potřebujete ji k vyrovnanému životu

  21.9.2019
  Lukáš Mucha

  Už jste se někdy nechali svést k tomu, že jste reagovali bezmyšlenkovitě, příliš rychle jste se rozzlobili, jednali jste žárlivě nebo jste se příliš snadno nechali vyprovokovat? Když ztratíte kontrolu nad svými emocemi, můžete poškodit své šance na úspěšný život. Snadno se může jednat o rozdíl mezi úspěchem a selháním.

  „Život se z 10 procent skládá z událostí, které se vám stanou, a 90 procent tvoří vaše reakce na tyto události.“

  Charles R. Swindoll

  Projevte emoční inteligenci

  Příklady nízké emoční inteligence vidíme všude kolem sebe – lidé se hádají v autobuse, rodiče na ulici pokřikují na své děti nebo kolega nadává šéfovi, kterému vztekle podává svou výpověď.

  Emoční inteligence je klíčovou součástí vyrovnaného a naplněného života. Bez ní člověk nemůže být úspěšným partnerem, rodičem a spolupracovníkem. Chvíle nekontrolovaných emocí mohou zničit úspěšnou kariéru, manželství, rodinu i obchodní partnerství.

  Přijímejte odpovědnost za svůj život, jen tak můžete dojít k opravdové moudrosti

  Rádi se smějeme lidem, jako je slavný šéfkuchař Gordon Ramsay, který ve své kuchyni nadává a pokřikuje na své kolegy. Pokud však usilujete o životní úspěch, musíte se ovládat, aby jiní lidé kvůli vám nebyli smutní, nešťastní nebo vystrašení. Přitom je potřeba, abyste se naučili své emoce kontrolovat. Pokud se už na někoho musíte rozzlobit, chovejte se přitom velmi uvážlivě, abyste neztratili kontrolu nebo nereagovali bezmyšlenkovitě. Nemůžete strávit celý život omluvami, protože jste své emoce neudrželi na uzdě.

  Když se dokážete vžít do situace jiných lidí a vidět svět jejich očima, svědčí to o tom, že máte vysokou emoční inteligenci a empatii. Hodně empatičtí lidé jen málokdy ztrácejí sebekontrolu a mají lepší předpoklady vyrovnat se s tím, co je v životě potká.

  Jak vést spokojený život? Jděte vlastní cestou

  Vyčkejte, než zareagujete

  Dbejte na to, abyste nejednali automaticky a nezačali se okamžitě chovat způsobem, kterého byste později mohli litovat. V takové chvíli si musíte upřímně přiznat, co právě cítíte, ať se jedná o žárlivost, uraženost nebo zlost. Než slovně nebo neverbálně zareagujete, měli byste chvíli vyčkat. Několik sekund nemluvte, a pokud stojíte, sedněte si. Lidé, kteří sedí, jsou vždy klidnější a vyrovnanější. Jestliže lidé okolo vás očekávají, že něco řeknete, můžete získat více času, když prohlásíte: „Dejte mi chvilku, abych si to promyslel.“

  Emočně můžete reagovat z únavy, přepracování nebo stresu. Své problémy se pokuste zaspat a reagujte následující den. Potřebujete-li někomu poslat náročný e-mail, je vždy lepší, když nejdříve napíšete návrh a potom počkáte 24 hodin, než jej odešlete. Získáte tak čas, abyste se nad svým textem zamysleli a znovu si jej přečetli.

  Přijímejte kompromisy. Jsou nezbytné pro důležité vztahy našeho života

  Projevujte se velmi empaticky

  Je skvělé, dokážete-li poznat, jak se jiní lidé cítí a co se snaží sdělit. Tuto schopnost mají šéfové, na které rádi vzpomínáme. Jakými životními vzory se můžete inspirovat?

  Ten, kdo je skutečně empatický, jen nečeká, až druhému porozumí, ale aktivně se o to snaží. Musíte vynaložit úsilí k tomu, abyste jiným lidem věnovali plnou pozornost a ptali se jich, jak se cítí a zda vše dobře zvládají. A nepřehlížejte ty, kteří jsou vám nejblíže. Nikdy žádný vztah neberte jako něco jistého. Dávejte si pozor, abyste nelitovali času na posezení a rozmluvu se svými dětmi, partnerem a kolegy.

  Zdroj: Nigel Cumberland (100 Things Successful People Do, 2016)  Nepřehlédněte