Od podzimu chátrá a je prázdný. Nahlédněte do interiérů nepřístupného pražského zámečku Veleslavín

5.1.2020
Petr Matura
Další fotky

Jelikož byl o prohlídky skutečně velký zájem a nedostalo se na všechny zájemce, rádi bychom nabídli pohled do interiéru zámku.

Zastupitelé Prahy 6 vyzvali stát ke zrušení dražby veleslavínského zámku

Na úvod něco málo z historie i současnosti Veleslavína, prvně zmiňovaného již roku 993 v zakládací listině Břevnovského kláštera, ke kterému v té době středověká ves stejného názvu včetně objektu náležela.

U veleslavínského nádraží se za císařepána vyráběly čokoládové doutníky. Nacisti místo nich chtěli vyrábět bomby

Při útoku husitů v roce 1420 získali ves Pražané a zůstala majetkem měšťanů až do 16. století. Poté se stala majetkem pražského purkrabství. Jednu z usedlostí získal do svého majetku rovněž otec známého nakladatele Daniela Adama z Veleslavína Štěpán. Jeho rodina tak začala používat přídomek podle vsi Veleslavín.

Zámek v pražském Veleslavíně se dražit nebude

Barokní zámeček, jak jej známe dnes, vznikl v první polovině 18. století. Pravděpodobná doba jeho vzniku je datována mezi lety 1730 – 1750.

Plány výstavby zhotovil pravděpodobně geniální Kilián Ignác Dientzenhofer. Zajímavostí je, že při pruském obléhání Prahy byl na zámku ubytován pruský král Fridrich II.

Novodobá historie zámku se začala psát na konci 19. století, kdy byly zbourány hospodářské budovy. V roce 1910 se stali majiteli zámku bratranci MUDr. Leo Kosák a MUDr. Oskar Fischer. V roce 1912 byl zámek rozšířen o krátká boční křídla. Bratranci zde zřídili plicní a nervové sanatorium. Asi nejvýznamnějšími zdejšími pacientkami byly Charlotte Garrigue Masaryková a Milena Jesenská. Zámek byl rovněž prvním místem, kam po návratu z exilu zamířil T. G. Masaryk, jenž zde měl později také kancelář.

Buštěhradský zámek potřebuje zajistit sklepy i peníze na projekt

V březnu 1939 byl MUDr. Oskar Fischer donucen přepsat polovinu zámku na svoji manželku, protože nebyla židovka. Ani to však nepomohlo a zámek jim byl vyvlastněn pro Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu. Oba majitelé pak byli v roce 1941 zatčeni gestapem a donuceni uzavřít nevýhodnou kupní smlouvu. Poté byli deportováni do židovského ghetta v Terezíně, kde MUDr. Fischer zemřel v únoru 1942. MUDr. Kosák zemřel v říjnu 1944 v Osvětimi.

V roce 1946 neúspěšně požádal dědic Viktor Kosák o navrácení zámku, majetek však byl nakonec v roce 1951 převeden na Československý stát. Následně v areálu zámku sídlila pneumologická klinika, a to až do roku 1989, kdy byla přemístěna do Fakultní nemocnice v Motole.

Na konci 90. let zde pak sídlila soukromá klinika Canadian Medical Care, jež poskytovala komplexní péči od praktických lékařů až po specialisty.

FOTO: Zámek Veleslavín s interiéry

Zámek Veleslavín s interiéry - VeleslavínZámek Veleslavín s interiéry - Veleslavín kašnaZámek Veleslavín s interiéry - VeleslavínZámek Veleslavín s interiéry - VeleslavínZámek Veleslavín s interiéry - Veleslavín
Další fotky
Zámek Veleslavín s interiéry - VeleslavínZámek Veleslavín s interiéry - VeleslavínZámek Veleslavín s interiéry - VeleslavínZámek Veleslavín s interiéry - VeleslavínZámek Veleslavín s interiéry - Zámecký pokoj 2Zámek Veleslavín s interiéry - VeleslavínZámek Veleslavín s interiéry - Veleslavín

Od podzimu je zámek prázdný a chátrá. O jeho dalším využití pro veřejnost se zasazuje Spolek Hradní potok, z.s. – spolek obyvatel Prahy 6, který také umožnil podzimní prohlídku zámku. Nezbývá než doufat, že snaha Spolku Hradní potok bude úspěšná a zámek i s krásným zámeckým parkem budou v budoucnu, alespoň částečně, sloužit veřejnosti.Nepřehlédněte