Stavební úřad nařídil vyklizení ubytovny v Husinci

13.9.2018
Aleš Zavoral

Z původní stovky obyvatel jich v ubytovně zůstávají ještě asi tři desítky, krajský úřad je připraven jim nabídnout nouzové ubytování.

Starostka prý na špatnou situaci upozorňovala asi půl roku. Obě budovy provozované jako ubytovna jsou podle ní v katastrofálním stavu ze stavebního i hygienického hlediska. „Není tam přívod elektřiny ani funkční kanalizace,“ podotkla Münzbergerová.

Stavební úřad rozhodl, že se lidé musejí do 10. září, tedy do tohoto pondělí vystěhovat. „Naštěstí se nám už předtím podařilo ve spolupráci s Úřadem práce a Agenturou pro sociální začleňování umístit do azylových domů nebo vhodnějšího bydlení většinu rodin, které pobíraly doplatek na bydlení,“ uvedla starostka. Na ubytovně ale ještě zbylo asi 30 lidí, kteří nemají kam jít. Podle krajského úřadu se o ně přislíbila postarat provozovatelská firma, která má budovy pronajaté. Dosud ale není jasné, zda tak učiní. Nestane-li se tak, povinnost zajistit ubytování přechází na obec. Podle Münzbergerové však tyto lidi není v Husinci-Řeži kam umístit.

Husinec volá o pomoc kvůli ubytovnám. Řešením není skončit na ulici!

Helena Frintová z tiskového oddělení hejtmanství uvedla, že krajský úřad může lidem zajistit nouzové ubytování. Nabídne ho těm, kdo nenajdou náhradní bydlení. „Vedení obce Husinec-Řež, které je v případě, že nájemce budov nesplní slib a nezajistí ubytování osobám a rodinám žijícím v této soukromé ubytovně, ze zákona odpovědné za zajištění jejich ubytování, rozhodně nemusí mít obavy, že bychom mu s řešením takovéto akutní situace nepomohli,“ uvedl ředitel krajského úřadu Jiří Holub.

Ve středočeských azylových domech je krajský úřad připraven ubytovat všechny obyvatele, kteří mají bydliště ve středních Čechách. Podle aktuálních informací jde o dva lidi. Obdobně ale k problému podle informací středočeských sociálních pracovníků přistupují pracovníci pražského magistrátu a městských částí – většina ostatních obyvatel ubytovny má totiž trvalé bydliště v Praze.Nepřehlédněte