16.9.2021
Zajímavosti

Prognostická a mundánní astrologie „ex post“ objasňují významné milníky v nedávných dějinách

Takzvaná prognostická astrologie pracuje s různými planetárními cykly. Zajímavé jsou v těchto otázkách zejména dlouhodobé planetární cykly, jež nastávají díky pohybům pomalých planet sluneční soustavy, které již prý údajně mají tu moc z poměrně dlouhodobého hlediska ovlivňovat dění nejen na osobní, ale rovněž i na společenské nebo též politické úrovni.

20.8.2021
Zajímavosti

Místní a pomístní jména mohou mít souvislost se zdejšími dávnými událostmi

To, že jména a zejména pak příjmení vznikala původně jako popisná pojmenování kupříkladu vlastností nebo typických znaků pro konkrétní osoby, například Černý, Nový, Veselý a podobně, není žádným tajemstvím. Již méně zjevná však mohou být v některých případech pojmenování místní. Někdy lze původ jejich názvu hledat i v atypických událostech, které se tu kdysi v minulosti mohly odehrávat…