• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Tajemné bratrstvo obnovuje svátek Kopí a Hřebů. Dobytčí trh ožije slavnostmi 600 let starými

  13.4.2018
  Fefík

  Záhadný spolek Bratrstvo obruče s kladivem pořádá obnovený svátek Kopí a Hřebů. Velkolepé poutě se konaly již za Karla IV. Proč získaly svůj název? Díky relikviím. Slavná středověká tradice ožije v pátek 13. dubna 2018 na Karlově náměstí, někdejším Dobytčím trhu.

  Osudová žena Karla Čapka neměla lehký život. Od smrti Olgy Scheinpflugové uteklo půl století

  Karel IV. chtěl mít z Prahy druhý Řím

  Díky snaze Karla IV. učinit ze svého sídelního města střed Římské říše se významným poutním místem stala na čas i Praha. Ta se měla v Karlových představách svým významem přiblížit Římu, který byl posvěcen tisícovkami těl raně křesťanských mučedníků – světců. S tímto záměrem lze spojit Karlovu nebývalou zálibu ve shromažďování ostatků svatých.

  Zárodek velkolepých pražských poutí lze sledovat již v roce 1350, kdy Karel získal tzv. říšský poklad, který byl odznakem císařské hodnosti. Poklad byl tehdy přenesen do Prahy a nesen v slavnostním procesí z Vyšehradu na Pražský hrad, přičemž byl v nově založeném Novém Městě ukazován lidu.

  Součástí pokladu byla i jedna z nejvýznamnějších relikvií soudobého křesťanství – hlavice kopí, kterým měl být probodnut ukřižovaný Kristus, jež v sobě má navíc připevněn hřeb, kterým měl být přibit na kříž.

  Záhada pražského Václaváku. Jak mohli geometři císaře Karla IV. vyměřit tak obrovské náměstí?

  Svátek ustanovil papež zvláštní bulou

  Na žádost Karla IV. vydal papež Inocenc VI. v roce 1354 bulu, kterou v německých a českých zemích ustanovoval svátek Kopí a Hřebů Páně, který připadal na druhý pátek po Velikonocích. Centrem oslav tohoto svátku se v Praze stal Dobytčí trh, dnešní Karlovo náměstí. Zde bylo během slavnostní ceremonie z dřevěné věže ukazováno přes čtyřicet relikvií, uložených v bohatě zdobených relikviářích; celá slavnost vrcholila ukazováním relikvie sv. Kopí. Postupem času získaly tyto slavnosti na masové oblibě a počty poutníků, putujících u příležitosti tohoto svátku do Prahy i z daleké ciziny, lze odhadnout na desetitisíce.

  Později byla dřevěná věž změněna na kamennou a přibyla k ní kaple Božího Těla a Krve. Ta byla zbořena v roce 1791 – ta si ale zaslouží samostatný článek, který brzy přineseme.

  Nové město pražské slaví. Před 670 lety ho založil Karel IV. kvůli věštbě. Co říkala?

  Zazní písně a tance vznešených trubadúrů, potulných kejklířů i rozverných studentů

  Po šesti staletích bude svátek Kopí a Hřebů Kristových vzkříšen druhou městskou částí ve spolupráci s Bratrstvem a stane se velkou kulturní událostí. Podobně jako ve 14. století se pořadatelé pokusí propojit duchovní i tělesné zážitky, jak bylo ve středověku zvykem.

  Spolek chce obnovit kapli, která byla před 227 lety srovnána se zemí

  Sdružení historických nadšenců navazuje na tradice stejnojmenného středověkého bratrstva, zaniklého během husitských válek. V současnosti se jeho členové věnují organizování kulturních akcí a vydávání publikací o historii. Jedna z nich, kniha Petra Stančíka, mistr Bratrstva obruče s kladivem, o zaniklé kapli Božího Těla a Krve byla nyní vydána v reedici a zájemcům bude k dispozici právě při dubnových slavnostech v severní části Karlova náměstí.

  Hlavním cílem Bratrstva obruče s kladivem v současnosti je obnovit zbořenou kapli Božího Těla a Krve a navrátit ji spirituálně i fyzicky na své místo duchovního centra Prahy, Čech i Evropy.

  Shrbený Karel IV. i nakažený Smetana. Unikátní objevy lékaře Emanuela Vlčka z ostatků českých velikánů

  Na co se tedy v pátek 13. dubna můžeme těšit?

  Třeba na rekonstrukci vystavování korunovačních klenotů a svatých ostatků.

  Podle nákresu na chodníku si budeme moci představit, kde zbořená kaple Božího Těla a Krve na Karlově náměstí stávala.

  Středověký Břevnovský klášter zahalen do tajemství. K čemu kdysi mniši využívali pivo a čím klášter posloužil StB?

  Chystá se i divadelní představení dochovaných her z období Karla IV., koncert středověké hudby (zazní dudy, šalmaj, zvířecí rohy, kvinterna, loutna nebo fidula), mše svatá, ukázky dobových řemesel a stánkový prodej replik výrobků z období vrcholného středověku. A také se budete moci občerstvit v gotické krčmě či vinném šenku nebo si koupit některou z replik středověkého hrnčířského, kovářského a perníkářského zboží. A co takhle vyrazit si pod dohledem mincmistra pražský groš Václava IV.?

  Středověké hradiště připomínají už jen rozvaliny nad údolím Berounky. Na Tetíně zavraždili sv. Ludmilu

  Jediný exemplář odznaku poutníka z Dobytčího trhu je v Muzeu Prahy

  Tak jako my dnes máme turistické známky, měli středověcí poutníci své odznaky.

  Vyráběly se a prodávaly v místech kultu pod dohledem církve a sloužily jako důkaz vykonání pouti. Zvyšovaly také osobní prestiž nositele po návratu domů a poskytovaly mu během cesty ochranu – s odkazem na Ježíšova slova „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ měli poutníci právo očekávat pohostinnost.

  Záhada hradu Okoř. Ukrývají tajemné chodby pod ním poklad?

  Popularita poutních odznaků byla zvýšena vírou v jejich možné zázračné působení, byly používány jako ochranné amulety a někteří si je brali s sebou do hrobu. Jediný známý exemplář poutního odznaku, který mohli získat poutníci putující ve 14. století na svátek Kopí a hřebů Páně do Prahy, se nachází ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Jedná se o drobný reliéf ze slitiny cínu a olova s vyobrazením dvou figur pod křížem – stojícího sv. Petra v papežské tiáře a klečícího Karla IV. v císařské koruně, třímajícího kopí. V rozích byl opatřen drobnými oušky, pomocí nichž byl připevňován na oděv.

  FOTO: Svátek kopí a hřebů

  Svátek kopí a hřebů - tocenice_uvodni_stranaSvátek kopí a hřebů - Imaginární dav poutníků při svátku Kopí a Hřebů Páně, kaple Božího Těla a Krve a věž na vystavování svátostin, autor nejasný, 1868Svátek kopí a hřebů - 1 DSCN4129+Svátek kopí a hřebů - Poutní odznak ze svátku Kopí a Hřebů PáněSvátek kopí a hřebů - Publikace Petra Stančíka v grafickém provedení Michala Finíta Fialy
  Další fotky
  Svátek kopí a hřebů - Kaple Božího Těla a Krve na Dobytčím trhu, Sadelerův prospekt, 1606

     Nepřehlédněte