• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Tajemný židovský hřbitov v Třebíči. Jaká pověst se k němu váže?

  12.10.2018
  Lukáš Mucha

  Třebíč je kouzelné moravské město s mnoha památkami a významnými místy, z nichž některé byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO. Jedním z nich je i starobylá židovská čtvrť nacházející se v městské části Zámostí či Židy a patřící mezi největší židovské čtvrti v Evropě. Nedaleko ní se rozprostírá na ploše téměř 12 tisíc metrů čtverečních starý hřbitov, který pojí s městem zajímavá pověst. Než se však společně vypravíme do tajemného světa legend, řekněme si něco o historii města.

  Třebíč křesťanská a židovská

  V bohatých dějinách Třebíče se pozoruhodným způsobem snoubí křesťanské i židovské příběhy. Třebíč totiž již od středověku hostila významnou židovskou komunitu, jejíž příslušníci se usadili přímo pod mohutnou pevností benediktinského kláštera, a to hned za mostem přes řeku Jihlavu, oddělující jejich město od křesťanského. Pozoruhodným a v našich zemích dosti jedinečným způsobem se tak Třebíč stala místem setkávání a koexistence dvou velmi odlišných kultur.

  Kameny zmizelých v Říčanech připomínají židovské oběti holocaustu. Jen odsud bylo transportováno padesát Židů

  Přirozeně, mezi oběma skupinami obyvatel města, tedy křesťanské a židovské, panovala také jistá nevraživost. Židé se zde během staletí důkladně usadili, začali úspěšně vést především obchod a brzy někteří z nich nabyli velkého jmění. To bylo, stejně jako jinde ve světě, příčinou závisti a leckdy i nenávisti jejich křesťanských a nutno přiznat – v obchodě méně úspěšných – konkurentů. O Židech se tak začaly šířit nejrůznější pověry a pomluvy, avšak většinou hanlivé a nepravdivé. V každém případě v Třebíči, podobně jako v jiných městech se silnou židovskou komunitou, vzniklo ghetto s vlastními synagogami, školou, rafinátem, ale i úřadem. Jak léta plynula, ghetto navzdory tomu, že třebíčtí Židé bohatli, chudlo. Důvodem byl prostý fakt, že bohatí Židé se začali stěhovat do křesťanské části, obvykle přímo na náměstí nebo těsně k němu, a staré domy po nich naopak osídlovaly chudé křesťanské rodiny. Ghetto se tak zejména v průběhu 17. a 18. stotelí stalo čtvrtí chudých. V té době jej také začaly postihovat četné epidemie. A právě o jedné z nich existuje známá pověst, kterou si můžeme zpříjemnit procházku dnešní židovskou čtvrtí.

  Pražský židovský hřbitov

  Staré židovské město je plné děsivých příběhů, vystrašíme i Vás?

  Pověst o židovském starci Rafaelovi

  Během třicetileté války Třebíč opět postihla morová epidemie. Držela se nejvíce v chudé, špinavé židovské čtvrti, kde každý den přibývaly další desítky mrtvých. Židé si zoufali, modlili se k Bohu, aby je pohromy zprostil, ale marně. Židé věří, že Bůh s lidmi jedná tak, jak si zaslouží, a byli proto přesvědčeni, že se dopustili velkých hříchů, za něž nyní nesou trest. Byl mezi nimi i starý Rafael, jemuž zesnula celá rodina. Sám si přál zemřít, mor mu vzal všechny, které měl rád, ale stále zůstával zdráv. Ptal se sám sebe, proč tomu tak je, jaký má smysl, aby zůstal naživu, když tolik dětí i dospělých dobrých lidí umírá. Nakonec pochopil, že Bůh neslyší modlitby Židů proto, že těžce zhřešili a žádná oběť není dost velká na usmíření. Pochopil, že on sám, velmi starý a sotva mohoucí, zůstal zachován právě proto, aby tuto oběť rozhněvanému Bohu přinesl. Židé sice nikdy nepřinášeli lidské oběti, ale jiné východisko z hrůzy, kterou kolem sebe Rafael viděl, již neměl.

  Židé prchali z Prahy, aby následně zemřeli v Židovských pecích. Straší tam dodnes duchové oběšenců?

  Vyšel tedy starý Rafael ze svého nuzného domu směrem ke hřbitovu s nadějí a vírou, že ostatní od morové rány zachrání. Vykopal hrob, připravil kameny tak, aby je mohl na sebe do hrobu shodit, ulehl a podrazil podpěru, která jej držela. Kameny se sesuly, starce v mžiku zbavily života a pohřbily. V tu chvíli morová rána v Třebíči, jež se držela již jen v židovském městě, skutečně ustala. Židé zakrátko zjistili, co je zachránilo – že je Rafael skutečně vykoupil z jejich hříchů a že Bůh viděl jeho dobrotu a lásku k bližním. Přicházeli proto k jeho hrobu poklonit se mu a poděkovat. To místo můžete dodnes nalézt – nachází se v horní části židovského hřbitova na osamělém místě v rohu a na náhrobním kameni stojí:

  „Památník na hrob svatého muže, který před devadesáti lety posvětil Boží jméno, zbožného pana Rafaela, spravedlivého blahé paměti. Jeho zásluha nechť posílí nás i příští generace. Tento památník byl obnoven 1. dne měsíce avu roku 1744.“

  V Kostelci u Křížků mají rozsáhlý židovský hřbitov. Neprávem opomíjený

  O židovských hřbitovech

  Židovská pohřebiště na nás působí zvláštním dojmem. Plynulé křivky náhrobků, ornamentů a hebrejského písma jako by přinášely zdáli do Evropy vůni Orientu. Náhrobky umístěné těsně vedle sebe vykukují z trávy a břečťanu, naklánějí se do stran jako vyviklané zuby a vrhají křivolaké stíny. Třebíčský hřbitov je jedním z největších židovských hřbitovů u nás, napočítali byste na něm více než tři tisícovky náhrobků a každý si nese otisk svého příběhu.

  Muži na židovský hřbitov chodí s pokrývkou hlavy, když ji nemáte, půjčí vám papírový „šábesdekl“

  Pozoruhodné a pro nás obvykle těžko pochopitelné je židovské chápání hřbitova. Zatímco moderní Evropa jej vnímá jako místo mrtvých, hebrejština si uchovává pojem zcela opačný – Bejt haChajim, tedy dům (či místo) živých, nebo také života. Židé tím vyjadřují víru, že smrt je branou do života jiného, který přijde v čase zmrtvýchvstání. Na detaily tohoto tématu nepanuje ani v řadách židovstva jednotný názor, ale v základním chápání vzkříšení se židé dodnes shodují.

  FOTO: Třebíč – Zámostí (Židy)

  Třebíč – Zámostí (Židy) - Ulice_Leopolda_Pokorného-Jakub_MertlTřebíč – Zámostí (Židy) - UnknownTřebíč – Zámostí (Židy) - Třebíč-stará_část_hřbitovaTřebíč – Zámostí (Židy) - Třebíč-širší_pohled_na_starý_hřbitovTřebíč – Zámostí (Židy) - Židovský_hřbitov_v_Třebíči_-_nová_část
  Další fotky
  Třebíč – Zámostí (Židy) - Letecký_pohled_na_centrum_Třebíče_od_severozápadu

  Na prohlídku třebíčského hřbitova

  Pokud vás vyprávění o starém židovském pohřebišti zaujalo natolik, že byste chtěli místo prozkoumat, nic vám v tom nebrání, neboť památka je volně přístupná každý den po celý rok. V případě zájmu o prohlídku s průvodcem můžete kontaktovat pracovníky Informačního turistického centra v Zadní synagoze.

  Do Třebíče se dostanete snadno jakýmkoliv způsobem, vlakové nádraží leží blízko starého centra. Při procházce městem určitě nepřehlédnete mnoho zajímavých míst a pamětihodností, které vám jistě příjemně vyplní výletní den.  Nepřehlédněte