• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Úvalská radnice podporuje přestavbu lisovny přes odpor místních, od firmy přijímá dary

  9.12.2019
  Jan Štoll

  Sdružení Arnika informovalo o chystaném rozšíření lisovny v Úvalech, která dlouhá léta místním lidem ztrpčuje život nadměrným hlukem. Lisovna patří firmě Tawesco Automotive, spadající do holdingu PROMET GROUP a.s. Přípravy na rozšíření pokračují za podpory radnice i přes rozpor s územním plánem a odpor obyvatel.

  Vše začalo v roce 1995, kdy desítky mladých rodin kupovaly stavební pozemky u Hodova na okraji Úval u Prahy. Podle tehdy čerstvě zpracovaného územního plánu zde měla vzniknout nová obytná čtvrť se zónou obchodů, služeb a drobnou nerušící výrobou.

  V sobotu přibude u Točné 23 dubů. Zahrají si taky v pohádce?

  „Zatímco stavební úřad v Úvalech vydával povolení ke stavbám rodinných domků, zastupitelé města prodali ve stejné době obecní pozemky v téže lokalitě pro vybudování lisovny automobilových karoserií,“ popisuje Arnika počátky problému. Noví obyvatelé o svém budoucím sousedovi neměli tušení. Idyla bydlení u lesa se brzy změnila v noční můru.

  „Před dvanácti lety, když jsme koupili pozemek a chystali jsme se stavět dům, tady začala růst továrna. Územní plán definoval lokalitu jako území nerušící výroby a služeb. Základní problém lisovny je ale hluk. V roce 2002 potvrdil ombudsman, hygienik i zpracovatel územního plánu, že rozšiřování lisovny ESSA Czech na okraji Úval u Prahy je protiprávní. Stavba je v rozporu s platným územním plánem,“ uvedl ve dřívějších prohlášeních zástupce občanského sdružení Nové Úvaly David Zapletal.

  Policie hledá další svědky havárie linkového autobusu

  „Domníváme se, že některým občanům prostě vadí průmyslový podnik jako takový a to, že se nehodí k rezidenční zástavbě, i když oficiálně upozorňují třeba na hluk,“ uvedla za společnost PROMET GROUP Denisa Materová a dodala, „provedlo se několik oficiálních měření hluku v dané oblasti, ze kterých vyplynulo, že činnost areálu žádné hlukové normy nepřekračuje. Přesto jsme realizovali řadu opatření za účelem snižování zvukové kulisy. Mezi tato opatření patří například změna materiálových a výrobních toků tak, aby hlučné činnosti byly přemístěny na druhou stranu haly od zástavby rodinných domů, ale také již z dob minulého vlastníka zakrytí stávající technologie ke snížení vlastního hluku anebo výstavba protihlukové zdi či vzrostlá zeleň.“

  Protihlukový val chránící obyvatele před hlukem

  Podle Arniky chce firma postavit další tři výrobní haly, parkoviště a příjezdovou komunikaci do těsného sousedství rodinných domků, a to i bez návrhu účinných opatření chránících obytnou zástavbu před hlukem.

  „Plánujeme rozšířit halu, ale ne lisovací technologie. Primárně je klíčové zakrýt a utlumit logistické cesty, kde se nakládá s materiálem. Nyní nejsou zcela chráněny, a tudíž mohou být zmiňovaným zdrojem hluku. V plánu máme také rozšíření zeleně, která nejenže optimalizuje hlukovou stopu jakékoli činnosti, ale rovněž přispívá k přívětivějšímu vzhledu areálu,“ dodává Materová.

  Praha podepíše s DPP dodatek smlouvy o provozu MHD do roku 2024

  Občanský spolek Nové Úvaly aktuálně požádal Krajský úřad Středočeského kraje, aby stavbu zastavil.

  „Firma získala povolení zcela neoprávněně. Nové výrobní haly mají stát v místě, kde jsou podle územního plánu povoleny jen nerušící výroba a služby. Nejhorší je, že se těžká strojní výroba ještě více přiblíží k našim domovům a stroje nám budou hlučet přímo do oken. V žádném případě to nehodláme dopustit a budeme bránit své zdraví i majetek,“ říká David Zapletal.

  „Co se týká požadavků na rozšíření provozu, je legitimním právem majitele provozu takový projekt připravovat. O tom, jestli je toto rozšíření v souladu s územním plánem navíc nerozhoduje zastupitelstvo města ani úvalský stavební úřad, ale příslušný odbor územního plánování v Brandýse nad Labem,“ uvedl starosta Úval Petr Borecký.

  Závazné stanovisko orgánu územního plánování vydal Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 29. 7. 2019. Jak je možné, že stavební úřad vydal stanovisko, které je v rozporu s územním plánem, ale jeho vedoucí Eva Špačková nevysvětlila.

  „Postupovali jsme dle zákona a v řádných lhůtách stanovených zákonem. Stanovisko uvádí soulad s územním plánem, nikoli rozpor,“ dodává za holding Materová ke stanovisku brandýského stavebního úřadu.

  Podle Arniky majitel lisovny v minulosti už dvakrát předložil záměr na její rozšíření. Úřady však ze závažných důvodů v obou případech plány zatrhly.

  Praha 22 si základní školu Romance raději postaví sama

  Peníze do městské kasy. A co dál?

  Ačkoliv provoz lisovny podle místních zahlcuje okolí hlukem, úvalská radnice přijímá od holdingu PROMET GROUP dary, naposledy ve výši 30 tisíc korun na podporu sportu.

  „Společnosti PROMET GROUP, resp. TAWESCO AUTOMOTIVE doposud poskytly městu Úvaly pouze menší finanční dary, a to na oslavu 100 let republiky a na podporu sportu. Jednalo se o dary ve výši desítek tisíc korun. Finanční dary od společnosti PROMET GROUP a.s., resp. TAWESCO AUTOMOTIVE nemají žádnou souvislost s případnou plánovanou dostavbou jejich areálu v Úvalech,“ uvedl starosta Petr Borecký.

  „Je všeobecným pravidlem, aby se podniky místně podílely na nadační či sportovní činnosti místních klubů. Z podstaty tohoto nepsaného pravidla jsme navázali na předchozí dar,“ říká Materová.

  Starosta Úval Petr Borecký k lisovně

  „Ať již byl proces vzniku lisovny v Úvalech před rokem 2000 jakýkoli, skutečností je, že provoz byl v letech 2000 až 2001 zkolaudován a žádný soud toto kolaudační rozhodnutí nezrušil. Veškeré žaloby proti postupu státních orgánů byly zamítnuty, ať již českými soudy, Ústavním soudem ČR nebo Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Od kolaudace proběhlo navíc téměř 20 let. Z tohoto pohledu je nutné považovat provoz společnosti TAWESCO v Úvalech za legální.
  Zastupitelstvo města jasně deklarovalo, že pro případné jednání o rozšíření provozu společnosti TAWESCO je nezbytné zpracovat studii EIA. Dále pak zastupitelstvo rozhodlo, že v závislosti na výsledku studie EIA bude případně uspořádáno hlasování občanů v lokalitě Hodov, V Setých, K Hájovně, Zálesí o projektu a postoji města k němu. Postoj města je konzistentní a tvrdíme, že v dané záležitosti je naprosto nezbytné jednat racionálně a bez emocí.“

     Nepřehlédněte