• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • V bitvě u Frankfurtu si Karel IV. vybojoval Braniborsko, mladšímu bratrovi s postelovým trápením ale pomoci nedokázal

  15.8.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Lucemburkové a Wittelsbachové, ve své době dva nejpřednější aristokratické rody, z jejich řad se volili římští králové a císaři. K získání převahy jednoho nad druhým se jim hodila jakákoliv záminka. Tentokrát šlo o Braniborsko a jednu velmi žádoucí nevěstu – a její Tyrolsko.

  V září roku 1348 se v Sasku rozšířila pověst, že se vrátil braniborský markrabí Woldemar, o němž se věřilo, že asi před třiceti lety zemřel. Na odpor proti němu a jeho nárokům se postavil současný braniborský markrabě Ludvík V. Bavorský, a dobyl Frankfurt nad Odrou i okolí města. Woldemar proto požádal o pomoc Karla IV. jako římského krále a svého příbuzného.

  Osudový okamžik našich dějin. Jan Lucemburský u Ferrary ztratil severní Itálii, jeho syn Karel získal Čechy

  Karel IV. uvěřil v pravost Woldemara a možná se mu jeho žádost hodila i jako dobrá záminka k tažení proti Ludvíkovi V. Bavorskému, synovi jeho letitého nepřítele Ludvíka IV. Bavora. Karel IV. sebral velké vojsko a vydal se Ludvíkovi V. v druhé polovině září 1348 vstříc. Cestou ovládl mnohá města, utábořil se u Frankfurtu a po devíti dnech obléhání město slavně dobyl. Po bitvě bylo mnoho bojovníků z králova vojska za statečnost pasováno na rytíře a opásáno rytířským pásem.

  Po bitvě a porážce Ludvíka V. římský král Karel IV. uvedl markraběte Woldamara, anebo člověka, který se za něj tak úspěšně vydával, zpět do Braniborska a znovu mu je udělil téměř v původním rozsahu jako říšské léno. Woldemar byl až do své smrti pokládán za pravého markraběte a na svém panství žil ještě téměř dalších deset let, než roku 1357 zemřel. Ludvík V. Bavorský sice většinu Braniborska ztratil, ale udržel se na části panství v Poodří.

  Morava opět v českých rukách. A Uhři si na ni museli nechat zajít chuť

  Podruhé musel Karel IV. v Braniborsku vojensky zakročit roku 1371, když mu tamní bezdětní markrabí Ludvík IV. Říman a Ota V. Braniborský vypověděli dědickou smlouvu přesto, že Ota V. byl již několik let manželem Kateřiny, dcery Karla IV. Po dvou letech mohl Karel IV. slavit vítězství, když 15. srpna 1373 Ota uznal svoji situaci v obleženém Frankfurtu za beznadějnou a podepsal kapitulaci. Braniborsko se tak stalo regulérní válečnou kořistí Lucemburků a 28. května 1374 bylo slavnostně připojeno ke svazku zemí Koruny české. Tím Karel IV. také zajistil často problematickou hranici Českého království.

  Shrbený Karel IV. i nakažený Smetana. Unikátní objevy lékaře Emanuela Vlčka z ostatků českých velikánů

  Muž, který se vydával za markraběte Woldemara, se začátkem srpna 1348 objevil v poutnickém rouchu na dvoře magdeburského arcibiskupa. Svou předstíranou smrt vysvětlil tím, že ho trápily výčitky svědomí z nezákonného manželství s blízkou příbuznou. Tento svůj hřích hodlal odčinit poutí do Svaté země, kde chtěl žít jako poustevník. Když se mu však doneslo, že jeho markrabství přišlo do rukou Ludvíku V. Bavorskému, kacíři zavrženého církví, rozhodl se nechat se poznat a žádat Braniborsko zpět. Již tehdy se ovšem objevily domněnky, že onen muž není skutečným markrabětem Woldemarem, ale že se jedná o důmyslný podvod nastrojený nepřáteli Ludvíka V. Bavorského.

  Nové město pražské slaví. Před 670 lety ho založil Karel IV. kvůli věštbě. Co říkala?

  V pozadí účasti Karla IV. na tažení proti Ludvíkovi V. Bavorskému stojí i skandální příhoda, která se přihodila jeho mladšímu bratrovi, Janu Jindřichovi, který se oženil s Markétou (1318 – 1369), dcerou Jindřicha Korutanského. Ta byla s Janovými výkony v manželském loži velmi nespokojena, protože Jan Jindřich údajně nebyl schopen pohlavního styku. Dobové záznamy dokonce praví, že na ni hleděl jako „schlíplý oslík“. Markéta proto nechala roku 1341 Jana Jindřicha vyhnat. Vzhledem k tomu, že Janu Jindřichovi (1322 – 1375) bylo tehdy již 19 let, byla o 4 roky starší Markéta jeho neschopností v loži rozčilena nejspíš právem.

  Náhoda, osud, nebo převtělení? Císařovna Sissy s princezna Diana v souvislostech, které mrazí

  Vzápětí se znovu provdala, tentokrát za Ludvíka V. Bavorského, o tři roky staršího než ona. Protože však nepočkala, až papež její předchozí manželství zruší, papež ji i jejího druhého manželka za tento hřích exkomunikoval z církve jako kacíře. Markéta pomluvami získala i nehezké přízvisko „Pyskatá“, přestože ve skutečnosti nebyla vůbec ošklivá. Sňatek Markéty a Ludvíka V. Bavorského z mocného a významného rodu Wittlesbachů na úkor Lucemburka Jana Jindřicha znamenal jen další prohloubení nepřátelství mezi těmito rody, které po řadu let ovlivňovalo evropskou politiku.

  FOTO: Bitva u Frankfurtu 1348

  Bitva u Frankfurtu 1348 - Jan Jindřich Lucemburský na dobové miniatuře (Gelnhausenův kodex) – wikipedieBitva u Frankfurtu 1348 - Kateřina Lucemburská (1342 – 1395), dcera Karla IV., žena Oty V. Bavorsého – wikipedieBitva u Frankfurtu 1348 - LudwigI_Wittelsbach_SiegesalleeBitva u Frankfurtu 1348 - Markéta Tyrolská, zvaná Pyskatá (1318 – 1369), manželka Jana Jindřicha – wikipedieBitva u Frankfurtu 1348 - Jan Jindřich Lucemburský (1322 – 1375)-druhorozený syn Jana Lucemburského z prvního manželství s Eliškou Přemyslovnou a mladší bratr Karla IV. -wikipedie
  Další fotky
  Bitva u Frankfurtu 1348 - Jošt Moravský (Lucemburský) – římský král (1410 – 1411) – wikipedieBitva u Frankfurtu 1348 - Frankfurt nad Odrou; znak; wikipedieBitva u Frankfurtu 1348 - Armored_Knight_Mounted_on_Cloaked_Horse wikimedia

  Z druhého manželství s Markétou Opavskou se Janu Jindřichovi narodili čtyři synové a dvě dcery, mezi nimi Jošt Lucemburský, který se nakrátko stal římským králem. Z těchto šesti dětí měl potomka, a to nemanželského syna Jiřího, pouze Prokop Lucemburský. A protože Jiří zemřel bezdětný, stal se posledním, historikům známým Lucemburkem. Tím Lucemburkové svůj historický souboj s Wittelsbachy prohráli, protože tento rod existuje a na některých trůnech dodnes panuje. Do roku 1916 i na tom rakousko-uherském, protože mezi členy tohoto rodu patřila i matka rakouského císaře Františka Josefa I. Žofie stejně jako manželka Alžběta. Z bavorských Wittelsbachů je dodnes širší veřejnosti znám „pohádkový“ král Ludvík II. Bavorský.

     Nepřehlédněte