Buřiče selského lidu Josefa Mirana připomínají duby ve Vinoři

1.10.2020
Jaroslav Svoboda

O osobě Josefa Mirana a jeho životě se dnes mnoho neví. Roku 1654 se Přezletice popisují jako pustá ves, ale roku 1670 jsou už téměř všechny grunty obsazeny novými hospodáři. Na nynějším gruntu čp. 13 hospodařil Mikuláš Uram, častěji označovaný jako “Churáň“ nebo Černý. V roce 1714 následoval pak jeho syn Jan, po něm statek přešel na Janova syna Jakuba. Jedním z dětí Jakuba Černého byl Josef (křtěný 15. 12. 1739) – právě jeho můžeme ztotožnit s osobou Josefa Mirana.

Poddaní vyrabovali panskou hospodu a všechno vypili

Počátkem roku 1775 se v Čechách rozšířila zpráva, že císař Josef II. zrušil robotu. Poplašná zpráva vyvolala nepokoje, které se nepodařilo potlačit a vlna odporu směřovala z východních Čech dále do centra země. Davy poddaných šly od vesnice k vesnici a na každém místě chtěly rozšířit své počty.  Ne všichni však byli ochotni se k nim připojit. V této chvíli se začínají objevovat zprávy o násilí a rabování jako třeba v Dehtárech na Brandýsku, kde poddaní vyrabovali panskou hospodu a vše v ní vypili.

Historie by se měla více popularizovat, říká lokální patriot Jan Sládeček

Miran se postavil pánům

Několikatisícový dav se nakonec dostal až před Poříčskou bránu v Karlíně, kde došlo ke konfrontaci s vojskem, které špatně ozbrojené sedláky z velké míry zahnalo na útěk. Několik jedinců se ale vojsku postavilo. O tom svědčí takřka legendární zmínka J. V. Práška, jak Miran před knížetem Fürstenberkem za zády schovával karabáč a řekl mu do očí, že ho má připravený na panské šelmy jako je on. K většímu krveprolití nedošlo.

Trpký Miranův osud

Josef Miran, rychtář z Přezletic byl oběšen 24. března 1775. Autentické zprávy popravu popisují následovně: „Pověsili ho jako prvního nedaleko Invalidovny – symbolicky na místě činu. Na prsa mu dali cedulku Buřič selského lidu a spoluraubíř. Říkalo se po městě, že byl mužem jinak dosti mírným, obzvláštní mluvy a mravů, nicméně mnozí pod přísnou přísahou proti němu vypovídali, že od něho dostali výprask a byli donuceni jednat ve společné věci. Poprava byla záležitostí vojáků. Postavili čakan po vojenském způsobu, narychlo. Až na místo popravení se přišla s odsouzencem rozloučit jeho žena s dětmi, další práv čekala. Darmo předtím porůznu klekala a žádala slitování nad otcem dítek. Cestou na popraviště hořce plakal. Byl vysoký, urostlý, dobře oblečený jako o Hodu Božím: šedivý kabát, okruží na krku, malý kulatý klobouk na hlavě.“

Schoellerové: Kdo vlastně byli a jak získali svou moc

Nevolnictví bylo zrušeno císařským patentem roku 1781, tedy pouhých šest let poté. Robotovat se muselo až do roku 1848, toho se už ale Josef Miran nedožil.

Dnešní vzpomínka na Mirana

Na pokraji ctěnického háje, kde končil přezletický katastr stojí tzv. rozlučkový kříž. Právě tady se loučili přezletičtí občané se zemřelým, než byl pochován na vinořském hřbitově. Nedaleko se pak nachází skupina vzrostlých dubů, kterých bylo původně jedenáct. Jsou to tzv. Miranovy duby. Na nejsilnějším kmenu jednoho z nich je připevněná tabulka s nápisem: „Tyto duby jsou chráněny památkovým úřadem, jsou vysázeny kolem r. 1775, v době selského povstání, které vedl Josef Miran, rychtář z Přezletic, který to zaplatil životem na šibenici na louce před karlínskou Invalidovnou dne 29. 3. 1775.Nepřehlédněte