• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Nacisté ho poslali do Dachau, před komunisty uprchl do Anglie. O jeho smrti před 40 lety informoval Hlas Ameriky. Ferdinand Peroutka

  20.4.2018
  Soňa Brunnerová

  Nejvýznamnější představitel české žurnalistiky Ferdinand Peroutka zemřel před 40 lety. Je nositelem Řádu T. G. Masaryka I. třídy a každý rok se novinářům udělují ceny, které nesou jeho jméno. Ačkoliv zemřel v exilu, jeho tělo po revoluci spočinulo na Vyšehradském hřbitově.

  Historicky první vánoční projev prezidenta zazněl před 84 lety. Co TGM vzkazoval občanům Československa?

  Za první republiky působil v několika médiích. Pro časopis Tribuna psal v letech 1919 až 1924. Poté šéfoval revue Přítomnost až do roku 1939, kdy začala druhá světová válka. Ve stejné době byl politickým komentátorem v Lidovkách. Patřil do skupiny Pátečníci, tak jako Karel Čapek nebo T. G. Masaryk.

  Stěžejním Peroutkovým dílem je nedokončená kniha Budování státu. Zabývá se počátky Československa v letech 1918 až 1922.

  Emil Hácha byl prezidentem „Druhé republiky“ i Protektorátu. Byl obětí nebo zrádcem?

  Kritizoval totalitní ideologie. Skončil v koncentrácích

  Nacismus i komunismus považoval za zhoubné ideologie. Komunistické manifestace dokonce hlásaly: „Peroutka – do koutka!“ Za první republiky se stával terčem kritiky členy KSČ.

  Za druhé světové války prošel koncentrační tábory Dachau a Buchenwald a byl vězněn na Pankráci. Ve svých článcích kritizoval Adolfa Hitlera. Shodou okolností se německý „führer“ narodil ve stejný den (20. duben), kdy Peroutka zemřel.

  „Mír jednou vznikne jako přirozený následek toho, že se podaří svět politicky zorganizovat.“

  Předčasná smrt „zachránila“ v roce 1938 Karla Čapka před nacisty. Jeho manželka se zhroutila. Co se mu stalo?

  Třicet let v exilu, v Československu se o něm nemluvilo

  Po válce se vrátil k žurnalistice. Působil jako šéfredaktor ve Svobodných novinách (obdoba Lidovek) a také v týdeníku Dnešek (obdoba Přítomnosti). Krátce byl také poslancem za Československou stranu národně socialistickou.

  Po Vítězném únoru 1948 se odstěhoval do Anglie a poté do USA. V exilu prožil 30 let. Deset let vedl české oddělení Rádia Svobodná Evropa. V totalitním Československu šlo ovšem o neznámou osobu, po 48. roce se de facto stal „mrtvým mužem“.

  Socialismus nemá lidskou tvář. Portréty 25 osobností, které prchly z Česka do země helvetského kříže

  Komunismus nazval největším žijícím nepřítelem svobody.

  „V zápase proti sobě stojí systém demokratický a komunistický, ne kapitalistický a socialistický. Neboť demokratický stát přijímá zřízení socialistické nebo zřízení volného podnikání, podle toho, jak rozhodne většina. Z toho, že k demokracii se hlásí zastánci i odpůrci soukromého podnikání, vyplývá, že demokracie není hospodářská, spíše lidská víra… Škodlivá lhostejnost státu byla nahrazena škodlivou všemohoucností státu, a občan ztratil poslední útulek, kam by se skryl před domýšlivým dohlížitelem. Lidskost je odsuzována jako chyba, která je pod úrovní cílevědomého politika. [„Demokratický manifest“, 1959, New York]

  Český fotograf, který prošel 1. světovou válkou. Proč jeho negativy zničili komunisté?

  In memoriam

  Zemřel ve čtvrtek 20. dubna 1978. Abyste se v té době dozvěděli o Peroutkově smrti, museli jste mít naladěn Hlas Ameriky, popř. další exilové stanice rozhlasu.

  FOTO: Ferdinand Peroutka

  Ferdinand Peroutka - peroutka Archiv památníku Karla ČapkaFerdinand Peroutka - Ferdinand PeroutkaFerdinand Peroutka - Ferdinand PeroutkaFerdinand Peroutka - Ferdinand PeroutkaFerdinand Peroutka - Ferdinand Peroutka

  Jeho tělo se dostalo do Československa až po „sametu“. Jeho ostatky jsou od roku 1991 uloženy na Vyšehradském hřbitově. Téhož roku mu první porevoluční prezident Václav Havel udělil in memoriam Řád Tomáše Garriqua Masaryka I. třídy. Cena nesoucí jeho jméno je tou nejvýznamnější, kterou novinář v ČR může dostat. Uděluje se od roku 1996.

  Nenáviděné i milované králíkárny – jedna z ikon minulého režimu. Víte, kde vyrostly první paneláky?

     Nepřehlédněte