Polozapomenutý maršál Daun bojoval za Marii Terezii, jak nejlépe dovedl. Nad silnějším Pruskem však zvítězit nemohl

Další fotky

Ve službách jiného státu, například právě onoho Pruska, by jeho vojenské schopnosti vynikly určitě daleko výrazněji. Určitě proto nenese vinu na tom, že války o dědictví rakouské a Sedmiletou válku „jeho“ Rakousko prohrálo. K tomu došlo na základě politických, a ne vojenských, rozhodnutí.

Leopold Josef Maria hrabě z Daunu, kníže z Thiana (24. září 1705  – 5. února 1766) přišel na svět jako syn polního maršála Wiricha Filipa hraběte z Daunu (1669 – 1741), knížete z Thiana, a Marie Barbory hraběnky z Herbersteinu. Šlechtická rodina Daunů pocházela z Porýní a odvozovala své jméno od rodového sídla jménem Daun jižně od pohoří „Vysoký Eifel“ (Hohe Eifel), jehož nejvyšší horou je „Hohe Acht“ (747 m nad mořem). I když šlo tedy původem o německý rod, postupem času se Daunové sžili s habsburskou monarchií. Leopoldovi byla původně vybrána duchovní dráha v církvi, ale projevil se u něho přirozený vztah k vojenství a armádě. Ostatně nejen otec, ale i jeho dědeček Vilém Jan Antonín hrabě Daun (1621 – 1706) byl významným rakouským generálem.

V bitvě u Zahájí se Francouzi zakousli do Rakouska, ale nebylo jim to nic platné

Roku 1718 vstoupil Leopold Daun do rakouské císařské armády a roku 1731 se stal velícím plukovníkem pěšího pluku, jehož čestným majitelem byl jeho otec. Po konci války o dědictví polské roku 1736 byl jmenován císařským komořím a generálmajorem, po tažení proti Turkům roku 1739 polním podmaršálkem. Podílel se na organizaci vojenské zdravotní služby v Uhrách a do válek o dědictví rakouské vstoupil jako plukovník-majitel pěšího pluku.

Po bitvách u Hohenfriedbergu a Žďáru byl povýšen na „Feldzeugmeistera“ (generálporučík) a podílel se na zpracování výcvikového řádu pro pěchotu a jezdectvo roku 1748. V důsledku toho jako nutný předpoklad pro vzdělávání budoucích důstojníků byla založena kadetní škola, z níž roku 1751 vznikla vojenská akademie Marie Terezie ve Vídeňském Novém Městě. Generála Dauna pak jmenovala jejím ředitelem. Zároveň vykonával i funkci velícího generála ve Vídni. V letech 1754 – 1756 následovalo povýšení na polního maršála a byl jmenován předsedou soudního kolegia dvorské válečné rady.

Před 170 lety český maršál Radecký slavně vítězil v Itálii. Jenom se o tom dřív moc nemluvilo

Po vítězství u Kolína a v důsledku porážky prince Karla Alexandra Lotrinského, bratra manžela Marie Terezie, u Štěrbohol a Lutynie (Leuthenu) roku 1757, bylo maršálu Daunovi svěřeno vrchní velení rakouské armády. V letech 1758–59 potom úspěšně zmařil plán pruského krále Fridricha II. na dobytí Olomouce a 14. října 1758 zvítězil v bitvě u Hochkirchu v Sasku. Tam za svítání Daunova armáda překvapila a napadla Fridrichovy vojáky částečně ještě v jejich ležení a množství pruských vojáků bylo zabito bajonety ještě v jejich stanech. Okolí kostela a kostel v Hochkirku se stal dějištěm urputných bojů a cesta k tamnímu vesnickému hřbitovu pak byla pojmenována „Blutgasse“ (Krvavá cesta). Dodnes potom jsou na barokních dveřích farního kostela i na něm samém vidět stopy po koulích tehdy vypálených z mušket.

Rakousko a Prusko, dva kohouti na jednom bojišti. Rozdali si to u Kolína

Další bitvu s Prusy svedl maršál Daun rovněž v Sasku, u Maxenu 20. listopadu 1759, kdy jeho vojáci museli čelit nepříznivému počasí, bylo chladno a sněžilo. Během boje i tak zajali 15 000 pruských vojáků a pruského generála Fridricha von Fincka (1718 – 1766) a další důstojníky. Finck byl potom s ostatními generály propuštěn na čestné slovo. Později se Finck musel za tento debakl zodpovídat před pruským vojenský soud, který ho suspendoval a odsoudil k ročnímu vězení v pevnosti Spandau. Většina pruských zajatých vojáků byla pro další boje ztracena, protože zemřeli na úplavici.

V bitvě u Hradce Králového šlo původně o Holštýnsko, nakonec na ní vydělali Maďaři a Němci se po ní sjednotili

Ale ani Daunovi se vždycky nedařilo. Jeho vojsko bylo v listopadu 1760 poraženo Prusy u Lehnice a Torgavy, kde byl Daun dokonce těžce zraněn. I když měl silnější vojsko, v důsledku špatného počasí se ruské spojenecké oddíly z bitvy stáhly, což Prusové pochopitelně využili. O tom, že ani Marie Terezie za tyto porážky nevinila maršála Dauna svědčí i to, že krátce na to ho nechala jmenovat státním ministrem a prezidentem dvorské válečné rady. A ne proto, aby mu takto elegantně zabránila v dalších taženích do pole.

Tak skončilo Prusko. Jeho poslední císař Vilém II. měl být souzen jako válečný zločinec

Sedmiletá válka totiž dál pokračovala, jenom s tou změnou, že Rusko a Švédsko vystoupilo z protipruské koalice, a Rakousko samo tuto válku vyhrát nemohlo. Což se projevilo o dva roky později, když byl maršál Daun v červenci roku 1762 poražen Prusy u Burkatówa. Sedmiletá válka jako taková potom skončila v únoru roku 1763 uzavřením mírové smlouvy mezi Rakouskem a Pruskem, podle níž se územní poměry na území Svaté říše římské vrátily do roku 1756 a Prusku se v důsledku toho vrátilo Slezsko a Kladsko, tímto vydobytá na Rakousku. Na oplátku se pruský král Fridrich II. v tajném dodatku mírové smlouvy zavázal dát při volbě římského císaře svůj kurfiřtský hlas prvorozenému synu Marie Terezie Josefovi (budoucímu císaři Josefu II.).

FOTO: Maršál Leopold von Daun

Maršál Leopold von Daun - Leopold Joseph von Daun (1705 až 1766); commons.wikimediaMaršál Leopold von Daun - Bitva u Hohenfriedebergu – útok pruské pěchoty – wikipediaMaršál Leopold von Daun - Collane eines Ritters vom Orden vom Goldenen VliesMaršál Leopold von Daun - Vojenský řád Marie Terezie – wikipedieMaršál Leopold von Daun - Leopold Josef hrabě Daun – commons.wikimedia
Další fotky
Maršál Leopold von Daun - Leopold Fosef von Daun – commons.wikipediaMaršál Leopold von Daun - Jezdecká socha maršála Dauna (vlevo v popředí, detail) na památníku Marie Terezie na náměstí Marie Terezie ve Vídni. Autor Kaspar von Zumbusch. – WikipedieMaršál Leopold von Daun - Jezdecká socha maršála Dauna na památníku Marie Terezie na náměstí Marie Terezie ve Vídni. Autor Kaspar von Zumbusch. – WikipedieMaršál Leopold von Daun - Hrůzostrašná bitva na bodáky u Hochkirchu 14. října 1758 – commons.wikimediaMaršál Leopold von Daun - Farní kostel v saském Horchkirchu – wikipedieMaršál Leopold von Daun - Hrabě Wirich Philipp von Daun – otec maršála leopolda dauna – wikipedie

Konec Sedmileté války znamenal i konec válečné kariéry maršála Dauna. Jeho vojenskou kariéru lze celkově hodnotit, když už ne jako skvělou, tak jako výjimečnou zcela určitě. Byl jedním z nejlepších vojevůdců Marie Terezie, která ho vyznamenala udělením Řádu zlatého rouna (1753) a Vojenského řádu Marie Terezie (1758). Při vedení vojska vynikal především vytrvalostí, podrobným rozborem situace a vytvářením účinné obrany, což se mu často vyplatilo. Naopak si nepotrpěl na smělé útočné plány, ale když se naskytla vhodná situace, s útokem neváhal. V našich dějinách se na něj trochu pozapomnělo, protože šlo o rakouského generála. I on však patří do našich vojenských dějin. Zemřel 5. února 1766 a je pohřben v kapli sv. Jiří v augustiniánském kostele ve Vídni. Se svojí manželkou Josefou, hraběnkou Fuchsovou, ovdovělou hraběnkou Nosticovou, s níž se oženil roku 1745, měl dceru Marii Terezii a syny Františka Karla a Leopolda. Ani jeden z nich ale na zářnou vojenskou kariéru svého otce nenavázal.

Včera, 17:45
Karafiáty se v západočeských Klatovech pěstují déle než dvě staletí. Božskou květinu, jak nazval karafiát...
Včera, 11:01
Dneska si vyzkoušíme opravdu náročný recept, větrník. Tento zákusek kupujeme v cukrárnách za pár korun....
Včera, 08:00
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Včera, 08:00
Československou horolezeckou expedici „Peru 1970“, jejíž členové chtěli vystoupit na vrchol hory Huandoy (6 360...
30.5.2020
Grilování je nejlepší úprava masa. Víte proč? Díky krátké přípravě je dobře stravitelné a neleží...
30.5.2020
Muž, který je dodnes neprávem opomíjen. Jeho osud se naplnil jen o necelý rok později,...
30.5.2020
Česká republika má mnoho památek, z nichž některé jsou nádherně zrekonstruované, některým se snad již...
30.5.2020
Zatímco většina jiných hradů stojí na vrcholu kopce a tvoří dominantu kraje, Kost se uhnízdila...
30.5.2020
Pohádkový příběh o přátelství, pomoci a nových výzvách Puntička vychází u příležitosti Světového dne roztroušené...
30.5.2020
Vystudoval technické učiliště, obor konstrukce mostů, byl vězněn na Sibiři, trpěl epilepsií a propadl vášnivému...
29.5.2020
Prezident České lékařské komory Milan Kubek se ostře ohradil proti nátlaku a šikaně, které vystavila...
Reklama