Předpověděla smrt Přemysla Otakara II. a zachránila život Karlovi IV. Co všechno víme o Svaté Anežce České?

Další fotky

Byla dcerou slavného českého krále Přemysla Otakara I. Narodila se roku 1211, tedy na počátku 13. století, které se neslo ve znamení změny. Tou byla nejen nová zbožnost devotio moderna. Ale také období, kdy ženy, které doposud stály trochu v pozadí, šly kupředu. Vlastně taková (hodně nadneseně řečeno) středověká emancipace. A ta se týkala také Anežky.

Anežka Přemyslovna, nejmladší dítě Přemysla Otakara I. a sestra dalšího přemyslovského krále Václava I., neměla ve svých mladých letech zrovna jednoduchý život. Stala se tak trochu prostředkem svého otce, který byl znám svou obratnou sňatkovou politikou. Tu uměl velice dobře využít ve prospěch nejen politického postavení českých zemí.

Mystický chrám v Panenském Týnci. Je v něm zázračná energie, která budí euforii a uzdravuje?

Svatá Anežka Česká měla smůlu na ženichy

Nebo ne smůlu, ale řekněme, že štěstí jí zrovna nepřálo. Už jako malá dívenka byla odvezena z pražského dvora do kláštera v polském městě Třebnice. Měla se zde pravděpodobně připravovat na její budoucí život v Polsku po boku svého „plánovaného“ muže. Tím se měl stát nám neznámý slezský kníže, možná někdo z rodu Piastovců.

Dalším z jejích manželů se měl stát sám syn vládnoucího císaře Fridricha II. Jindřich. Když by se podařilo sňatek úspěšně uzavřít, byla by to pro Přemyslovce velká pocta. Vstoupili by do příbuzenského vztahu s vládnoucím rodem v říši. Jenomže…

Anežka sice byla vyslána pravděpodobně na vídeňský dvůr Babenberků k rakouskému vévodovi Leopoldovi, aby se na dráhu budoucí císařovny jaksepatří připravila, ale jakoby pro ni měl Bůh už tehdy připravený jiný osud.

Vévoda Leopold Babenberský pomocí velice účinných intrik nakonec Anežku o post císařovny připravil. Za Jindřicha provdal vlastní dceru Markétu. Takovou perličkou pak může být, že Markéta se po smrti Jindřicha provdala za Anežčina synovce. Někdo má štěstí, někdo smůlu. Nebo snad štěstí v neštěstí?

Zámek v Mníšku pod Brdy si můžete prohlédnout i během zimy. Láká na období První republiky

Místo císaři se zaslíbila Kristu

Jak je vidět, vztahy byly ve středověku složité. Ženy to neměly lehké a Anežka si prošla mnohými zklamáními. U ní však byla ku prospěchu. Již od mládí byl Anežce bližší spíše život duchovní než světský, postila se, vzhlížela k velkým ženám v jejím okolí a zkusila jít v jejich stopách. Podařilo se.

Přemysl Otakar I. se ještě snažil provdat Anežku za anglického krále Jindřicha III., ta však byla již natolik otrávená z tolika nevydařených sňatků, že nabídku odmítla a rozhodla se pro duchovní život.

Zkáza rodiště královny Johany. Co ničí už léta zámek v Rožmitálu?

Bratr jí byl oporou

Anežku v jejím rozhodnutí podpořila jak matka Konstancie Uherská, která sama klášter založila, tak její bratr a nový český král Václav I. A tak vzniká roku 1231 Anežský klášter. Chlouba gotiky, která tak do Prahy pomyslně vstoupila právě branou Anežského kláštera.

Jak jsme již zmínili výše, 13. století bylo obdobím změn. Přichází urbanistický rozmach spojený se vznikem tzv. žebravých řádů. V popředí je péče o chudé a nemocné.  A tak Anežka přijímá řeholi sv. Kláry z Assisi (se kterou si dokonce dopisovala a tykaly si) a stává se představenou kláštera.

„Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“ Napsal o Svaté Anežce České Jan Pavel II. 

Shrbený Karel IV. i nakažený Smetana. Unikátní objevy lékaře Emanuela Vlčka z ostatků českých velikánů

Anežka jako svatá

(Svatá) Anežka Česká proslula svou obětavou péčí o chudé a nemocné. I v období velkých epidemií mezi ně přicházela a jakoby ji snad chránila vyšší moc, nenakazila se od nich. Nakonec umírá  2. března 1282 v na tu dobu neuvěřitelných 70 letech.

Anežka Přemyslovna byla dlouho uctívána jako světice, ale k jejímu svatořečení vedla dlouhá cesta. Trvala přes 700 let. Anežka byla svatořečená v roce 1989 papežem Janem Pavlem II.

A jak ji mezi jednotlivými světci rozeznáme?

Anežka je patronkou chudých, nemocných a trpících. Nejčastěji je vyobrazována v řeholních šatech s korunkou, velice často má u nohou také ubožáka. Může být vyobrazena, jak pečuje o nemocné nebo sytí hladové.

„Přeji zdraví a modlím se za paní Anežku, která jest polovinou mé duše a schránkou obzvláštní lásky mého srdce, ano jest slavnou královnou a nevěstou Beránka Věčného Krále.“  Z dopisů svaté Kláry Assiské

Karlštejn můžete od března navštívit, kdy se vám zamane

 Anežka dokonce i mizela. Aneb zázračné činy české světice

Jak bylo řečeno, s postavou Svaté Anežky České se pojí poměrně velký počet zázraků, vidění a dalších až nadpozemsky vyznívajících událostí. Řádové sestry velice často vypovídaly, že viděly Anežku zmizet, případně, že měla kolem obličeje zář.

Historikové mají důkazy také o tom, že v době povodní byl Anežčin hrob zaplavován vodou, ta se odčerpávala a dávala se pít věřícím. Věřilo se, že má léčivou moc. Ostatky se však jednoho dne z hrobu vyzvedly, uložily do relikviáře a nikdy už se nenašly. Pátrání po tom, kde kosti jedné z největších českých světic odpočívají, stále trvá.

Těmi největšími důkazy o Anežčině jasnozřivosti je dozajista předpověď smrti českého krále Přemysla Otakara II. Ten se roku 1278 utkal v bitvě na Moravském poli s Rudolfem Habsburským. A prohrál.

Než k tomu však došlo, měla Anežka zjevení, ve kterém svého synovce viděla smrtelně raněného. Když o pár dní později přišla zpráva o Přemyslově smrti, nebyla tedy pro Anežku už překvapením.

Král Jiří z Poděbrad. Viní ho z vraždy krále Ladislava. Proč složil tajnou přísahu?

Uzdravení Karla IV.

Mezi další zázraky potom patří také zázračné uzdravení syna Elišky Přemyslovny Václava – tedy budoucího císaře Karla IV. Eliška v té době pobývala v Praze spolu se svým mužem Janem Lucemburským a měla špatný pocit, že se něco přihodí malému Václavovi. Eliška vběhla do kláštera a žádala rozmluvu se svou již několik let mrtvou tetou. Bylo jí vyhověno. Další den přijel posel, který královně oznámil, že Václav byl na smrt nemocný, ale zničehonic se uzdravil. Pomocnou ruku potom podala Anežka Elišce ještě jednou, a to během jejího porodu. Byla takovým jejím andělem strážným.

Výše zmíněné zázraky měly velký vliv na snahu Elišky Přemyslovny o Anežčino svatořečení. Kdo mohl tušit, že k němu však dojde až za téměř 700 let?

FOTO: Svatá Anežka Česká

Svatá Anežka Česká - Anežka ČeskáSvatá Anežka Česká - Anežský klášter v Praze na Starém městěSvatá Anežka Česká - Pohřební kaple Anežského klášteraSvatá Anežka Česká - Svatá Anežka Česká na padesátikoruněSvatá Anežka Česká - Svatá Anežka Česká
Další fotky
Svatá Anežka Česká - Karel IV. u relikviíSvatá Anežka Česká - Markéta BabenberskáSvatá Anežka Česká - Konstancie UherskáSvatá Anežka Česká - Poslední PřemyslovciSvatá Anežka Česká - Sv. František z AssisiSvatá Anežka Česká - Tělo Přemysla Otakara II. po bitvě na Moravském poli roku 1278

Anežčin odkaz

Anežčina snaha o duchovní čistotu a úzké sepětí s Bohem nevyústila pouze v založení kláštera a rozmachu učení sv. Františka z Assisi v českých zemích, ale dala Praze také jednu z jejích největších gotických dominant – tedy dnešní Anežský klášter.

 

Dnes, 08:51
Na přelomu tisíciletí vzrušovaly Pražany nálezy rozřezaných částí mužského těla nejdříve ve vinohradských popelnicích a...
Dnes, 06:51
Ode dneška už sportovci a lidé při cvičení nebo zákazníci kadeřnictví, holičství, kosmetických a masérských...
Včera, 20:34
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 20:34
V zoologických či botanických zahradách budou od 24. května přístupné i vnitřní pavilony, schválila to...
Včera, 18:40
Původně zubař a později jeden z nejslavnějších českých vědecko-fantastických spisovatelů byl ve své době zjevením....
Včera, 13:50
Věděli jste, že i psy mohou trpět nedostatkem kolagenu? Jsou to savci jako lidé a...
Včera, 13:18
Máte sedavé zaměstnání, nesportujete nebo máte nadváhu? Potom vám dost možná hrozí trombóza. Její příznaky...
Včera, 11:39
Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička rezignoval. Hnilička byl pod tlakem od ledna, kdy...
Včera, 11:23
Těch deset mladých lidí, kteří naštěstí neměli hluboko do kapsy, vyřešilo problém s morovou nákazou...
Včera, 10:57
Pracovníci brněnského Ústavu archeologické památkové péče odkryli v katastru Mutěnic na Hodonínsku část velkomoravské vesnice....
Včera, 10:25
Žáci prvního stupně základních škol v celém Česku se dnes vrací k normální výuce ve...
Reklama