Seifertovy Kralupy již po čtyřiadvacáté

5.9.2019
Andrea Cerqueirová

„Jen kostel se svou tichou věží zůstal trčet mezi troskami nedotčen. Na jeho podlahu snášeli mrtvé, katolíky, evangelíky i bez vyznání, a chrám je všechny přijímal pod vlídnou střechu.“ Tak zní úryvek jedné z básní Jaroslava Seiferta o Kralupech nad Vltavou, odkud pocházela jeho matka. Je ze sbírky Býti básníkem, jmenuje se Úder a je o náletu spojeneckých letadel ze dne 22. března 1945, při kterém zemřelo 150 lidí. Jak už Náš REGION v minulosti informoval, ačkoli Seifert byl rodilý Pražák a v metropoli i zemřel, Kralupy měl hluboko ve svém srdci, trávil tam mnoho času. Stejně tak zůstal on v nejniternějším srdci Kralup, kde je uložen v hrobě. Každoročně v září se ve městě pořádá festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Autorská literární soutěž

Letos město v rámci 24. ročníku festivalu, který se uskuteční v sobotu 21. září, vyhlásilo autorskou literární soutěž, do které se bylo možné přihlásit do konce května. „Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. června soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení,“ uvedlo město. Do soutěže bylo možné přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou bylo zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích, přičemž jedna z básní musela mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesměly být podepsány ani jinak označeny. Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny a vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu.

FOTO: Pomník Jaroslava Seiferta v Kralupech

Pomník Jaroslava Seiferta v Kralupech - All-focusPomník Jaroslava Seiferta v Kralupech - All-focusPomník Jaroslava Seiferta v Kralupech - All-focusPomník Jaroslava Seiferta v Kralupech - All-focusPomník Jaroslava Seiferta v Kralupech - SEVER FOTO Seifertovy Kralupy již po čtyřiadvacáté – foto archiv Milady Sigmundové

Pieta, recitace, vyhlášení soutěže, představení

Letošní festival, na který je vstupné zdarma, má následující scénář: ve 14.45 hodin se za přítomnosti herce Ondřeje Pavelky uskuteční pieta u hrobu Jaroslava Seiferta, o hudební doprovod se postarají žáci a pedagogové Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou. V 16 hodin začne v Městském muzeu Kralupy nad Vltavou vyhlášení vítězů zmíněné autorské literární soutěže. Vítězné práce bude recitovat taktéž Pavelka. Od 18 hodin bude následovat program Příběhy ze Starého zákona (zde se již platí vstupné 80 korun), přičemž představeny budou příběhy Mojžíšův, Davida a Goliáše, Šalamounův, Jonášův a další. Text je od Ivana Olbrachta. Příběhy budou vyprávět herci Josef Somr a Barbora Munzarová. Hudbu vybrala a na violoncello zahraje Andrea Rattayová nebo Livie Kolmanová, režii má na starosti Lída Engelová, o scénář se postarali Jiří Tušl a Lída Engelová, o výtvarnou spolupráci Ivo Žídek a Vlaďka Prudičová Sittová.

Osobnost, která si zachovala statečnost

Festival se koná za finanční podpory Středočeského kraje. „Seifert není jen básník, národní umělec a nositel Nobelovy ceny za literaturu, ale i významná osobnost prvorepublikové kulturní fronty, která si osobní statečnost zachovala i v době poválečné. Mnoho jeho veršů mi zní v hlavě ještě ze školy, rád je poslouchám i třeba v rámci soutěže Seifertovy Kralupy, kterou Středočeský kraj zahrnul do seznamu významných akcí a pravidelně ji podporuje. Kaňkou je poslední roky určité ‚kádrování‘ hodnotících komisí, které by si Seifert určitě nepřál,“ uvedl pro Náš REGION předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch v zastupitelstvu Středočeského kraje Zdeněk Štefek.

Jediný český držitel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert žil v Praze. Víte ale kde má hrob?

Básně vyvolávají vzpomínky na dětství

Seiferta drží v úctě i Milada Sigmundová z nedalekých Neratovic, která je velkou milovnicí poezie. Řadí jej do předválečné proletářské poezie. Hýčká si kupříkladu jeho sbírku Maminka. „I mne vždycky hodně okouzloval jeho vztah právě k mamince,“ řekla pro Náš REGION. Básně ze sbírky u ní vždycky vyvolají vzpomínky na dětství. Třeba tento verš: „Jdou hlavou staré vzpomínky, člověk jim neodolá. Jde chlapec vedle maminky a zítra začíná škola.“ „Básník miloval i svého tatínka, kterému v této sbírce věnoval báseň Tatínkova dýmka. Ta vyvolává v člověku obraz chudého pavlačového žižkovského domu,“ uvedla. Seiferta milovali i její rodiče. „Uchovávali s úctou jeho lístek s poděkováním za jejich dopis s vyjádřením obdivu k jeho umění,“ dodala. Kopii lístku má Náš REGION k dispozici.

Pomník v místní části Lobeček

V Kralupech nad Vltavou, v místní části Lobeček, se nachází náměstí Jaroslava Seiferta a v tamním parčíku, naproti kulturnímu domu Vltava, pomník básníka, který byl mimo jiné i signatářem Charty 77. Stačí vystoupit na autobusové zastávce Kralupy nad Vltavou – Lobeček a pomník je jako na dlani. Jeho autorem je akademický sochař Stanislav Hanzík. Postaven byl v roce 1997, odhalen v témže roce při celoměstských oslavách 95. výročí povýšení Kralup na město. „Je to částečně opracovaný žulový obelisk se stylizovaným obličejem básníka. Na čtyřmetrovém neuhlazeném pylonu jsou umístěna šikmo dvě ramena. Na levém je vytesán nápis Jaroslav Seifert a na pravém letopočet 1901-1986. Uprostřed místa zkřížení je bronzová hlava básníka,“ je pomník popsán na kralupském webu.Nepřehlédněte