Za třicetileté války vesnice téměř zanikla, osídlil ji lid z Ústecka

Vesnice Mírovice ležící těsně za hranicí Prahy je jen menší osadou, ačkoliv v posledních letech se ani jí nevyhnula developerská výstavba rodinných domů. Její historie je však velice zajímavá.

Počátek osídlení můžeme odhadovat na desáté nebo jedenácté století v dobách počátků formování přemyslovského knížectví. Přesnější datum se již zjistit nepodaří, v těch dobách se nepořizovaly zápisy, a tak je první zmínka o Mírovicích až z dob Václava IV.

V následujících dobách se už ale objevuje více písemných zpráv, převážně o majetkových převodech o prodeji a koupi nebo dědictví jednotlivých hospodářství a dvorců. K častým změnám docházelo až do konce 16. století, kdy celou obec a sousední obce Veleň a Velenec koupili příslušníci rodu Ostrovců z Královic.

Schoellerové: Kdo vlastně byli a jak získali svou moc

Z majetku se však noví majitelé dlouho netěšili. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 jim byl všechen majetek jako protestantské šlechtě zkonfiskován císařem. V nadcházejícím období třicetileté války byla vesnice vyvražděna a vypálena a zůstala pustá podobně jako mnoho dalších v té době.

Švédské, rakouské a další armády válčily a drancovaly hlavně v okolí Prahy a ve středních Čechách. Opuštěný majetek přecházel od majitele k majitel. V roce 1678 koupil Mírovice, Veleň a také Velenec císařský žoldnéř Ervin Nostic a začlenil je do svého pakoměřického panství. Aby měl z tohoto obchodu nějaký užitek, přivedl z okolí Ústí nad Labem nové obyvatele a usadil je na místech zpustlých usedlostí. Zpočátku jim povolil menší úlevy z roboty a z placení desátků, potom však na nové obyvatele dolehla robota a poddanství v tehdy obvyklém rozsahu.

Spolková činnost v českých obcích byla velice živá. Třeboradický spolek Slavibor by letos oslavil 137 let

Bylo obsazeno asi 15 usedlostí a tento stav trval až do roku 1848 do doby zrušení roboty, kdy se již začalo venkovskému lidu volněji dýchat. Bohužel, v roce 1866 přišel i ničivý požár a shořela celá dolní polovina obce, hlavně všechny statky včetně zemědělských objektů. I přesto se ale podařilo hospodářům postavit nové domy.

Většina obyvatel tou dobou byla stále ještě odkázána na práci v zemědělství až ke konci 19. století začali dělníci odcházet do průmyslových závodů v Praze a okolí. Charakter obce se tak začal čím dál tím víc přibližovat nedalekému městskému životu, a to ještě dějiny ani z daleka neřekly své poslední slovo.

16.11.2020
Některá nízkoprahová zařízení, kupříkladu klub Pacifik na pražském Černém Mostě, se zapojila do pomoci se...
10.11.2020
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo rozšíření účelu investiční akce v Praze-Běchovicích, kdy bezbariérový přístup bude...
9.11.2020
Komerční článek
Za aktivitu v aplikaci získáváte WCR body, které je následně možné zpeněžit, nakoupit za ně v...
9.11.2020
Do středních Čech přijelo v letošním třetím čtvrtletí 443 748 turistů, meziročně o 2,5 procenta...
6.11.2020
Benešovská nemocnice se kvůli nárůstu počtu pacientů s covidem-19 ocitla na hraně kapacity. Problémem je...
5.11.2020
Opatření, jejichž cílem má být zbrzdit šíření koronavirové infekce, určila i charakter různých tradičních akcí....
1.11.2020
Prošla si nemocí, při které jí bylo hodně zle. Domů z nemocnice se zpěvačka Jiřina...
25.10.2020
Podobně jako na jaře, i na podzim sáhl ROPID v součinnosti s magistrátem k omezení...
Milada Sigmundová u sochy chilského básníka Pabla Nerudy v pražských Košířích
13.10.2020
Na státní svátek 28. září, po statečném boji s dlouhou a těžkou nemocí, ve věku...
4.10.2020
Povolební jednání ve středních Čechách potrvají nejméně dva týdny, řekl dnes lídr kandidátky Pirátů Jiří...
2.10.2020
Ve Středočeském kraji požádalo o hlasování do přenosné volební schránky 336 lidí, kteří jsou kvůli...
Reklama