Šílený potomek šíleného císaře. Hrůza za zdmi krumlovského zámku

Všem kolem sebe tvrdil, že ji šíleně miluje. A byla to pravda, nikoli ovšem v přeneseném smyslu slova. Nakonec si nechal krásnou Markétu přivést na zámek a zamknul se s ní ve své komnatě. Co vše se dělo potom, si můžeme pouze domýšlet. Jedno je však jisté – don Julius, nemanželský syn císaře Rudolfa II., propadl sadistickému záchvatu.

Duševně chorý levoboček

Don Julius d’Austria, také nazývaný Julio Caesar se narodil jako první, ovšem nemanželský syn císaře Rudolfa II. A tak trochu jako trest boží přinesl svému urozenému otci spoustu starostí. Chlapec, kterého císaři porodila jeho dlouholetá milenka a dcera správce jeho sbírek Kateřina Stradová v roce 1586, se měl stát sedmihradským knížetem, ale po otci zdědil duševní nemoc, jež se ostatně v rodině Habsburků často vyskytovala. Přes slušné vzdělání se z něj stal agresivní mladík, který navíc propadl alkoholu. A když v roce 1606 zabil jednoho ze svých sluhů, musel zmizet z Prahy. Kam? O tom rozhodla víceméně náhoda.

Vytvořil z Prahy centrum Evropy. Úspěch i šílenství Rudolfa II.

Temné chvíle krumlovských dějin

Zadlužený Petr Vok musel prodat sídelní město Rožmberků, výstavní Český Krumlov s druhým největším zámkem v zemi, císaři Rudolfovi. A právě sem císař internoval svého nemanželského syna. Stav a chování dona Julia se ovšem stále zhoršovalo. Svědci vypovídali o chlapcově sadismu, se kterým mučil zvířata, například stahoval z kůže kočky. Ve světlých chvílích se ale dokázal chovat normálně.

Kněžna upírka. Milovala černou magii a pila vlčí mléko. Patří jí ostatky s probodnutým hrudníkem?

Krvavé divadlo

V roce 1607 mu podlehla krásná Markéta, která se stala jeho milenkou. Narodila se v rodině krumlovského lazebníka Šimona Pichlera a její matka ani otec se pozvání na zámek nijak nebránili – vztah s císařovým synem jim připadal výhodný. Ale všechno bylo jinak. Don Julius při jednom svém záchvatu dívku surově zbil, bodnul ji kordem a její bezvládné tělo shodil ze zámeckého okna. Snad si myslel, že je mrtvá, ale nebohá Markéta spadla na smetiště, přežila a vrátila se k rodičům, kde se uzdravila.

Šílenec Julio Caesar děsil Český Krumlov. Otec ho vykázal, protože měl sklony k sadismu a nekrofilii

Když se šílený Julius dozvěděl, že jeho milenka žije, přikázal svým sluhům, aby ji přivedli zpět na zámek. Těžko říci, jestli svůj čin plánoval dopředu, nebo se stal obětí sexuálního vzrušení a záchvatu sadismu. Ten únorový večer roku 1608 se ovšem změnil v kruté a krvavé divadlo. Nejdříve svou milou oblékl do kožichu, položil na postel a pak se na ni vrhnul s nožem. Rozbil jí hlavu, uříznul uši a vydloubl oko. Když vstoupili sloužící do jeho ložnice, našli jen Markétčino bezvládné zkrvavené tělo a na podlaze její vyražené zuby. Druhý den byly ostatky dívky položeny do rakve, sám Julius prý do ní zatloukl hřebíky. Poté lazebníkovu dceru pohřbili v nedalekém klášteře Minoritů.

Nevěděl, že je králem. Jiří III. a jeho život s těžkým duševním onemocněním

Domácí vězení pro vraha

Krvavá vražda ještě více zatemnila Juliův mozek. Přestal dbát na hygienu a častěji propadal záchvatům vzteku – křičel jako smyslů zbavený a rozbíjel vše, co mu přišlo pod ruku. Stále chodil volně po zámku, ale to se brzy změnilo. Po stížnosti krumlovského hejtmana, jenž do Prahy poslal zprávu o vraždě Markéty Pichlerové, Julia umístili do zamřížovaného pokoje hlídaného stráží. Císařská rada ještě do Krumlova poslala věhlasného italského lékaře, ale ani ten s šíleným donem Juliem nic nezmohl.

Milost přišla po dvanácté. Polního maršála Russworma nezachránil před popravou ani jeho ochránce Rudolf II.

Rok a půl po brutální vraždě našli třiadvacetiletého císařova syna ve své komnatě mrtvého. Některé zdroje uvádějí, že don Julius zemřel pravděpodobně na prasklý hnisavý vřed v krku, ale spekuluje se také o tom, že mu bylo na onen svět pomoženo. Jisté zůstává jen to, že jej pohřbili v krumlovském minoritském klášteře, tedy na stejném místě jako nebohou Markétu. Císař Rudolf II. ze smrti svého zvráceného levobočka netruchlil.

Zdroj: Libor Budinský (Šílenství slavných, 2014)

Včera, 17:40
Grilování je nejlepší úprava masa. Víte proč? Díky krátké přípravě je dobře stravitelné a neleží...
Včera, 14:00
Muž, který je dodnes neprávem opomíjen. Jeho osud se naplnil jen o necelý rok později,...
Včera, 11:30
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Včera, 11:30
Česká republika má mnoho památek, z nichž některé jsou nádherně zrekonstruované, některým se snad již...
Včera, 10:00
Zatímco většina jiných hradů stojí na vrcholu kopce a tvoří dominantu kraje, Kost se uhnízdila...
Včera, 09:02
Pohádkový příběh o přátelství, pomoci a nových výzvách Puntička vychází u příležitosti Světového dne roztroušené...
Včera, 08:03
Vystudoval technické učiliště, obor konstrukce mostů, byl vězněn na Sibiři, trpěl epilepsií a propadl vášnivému...
29.5.2020
Prezident České lékařské komory Milan Kubek se ostře ohradil proti nátlaku a šikaně, které vystavila...
29.5.2020
Puma americká, panter, je po jaguárovi druhou největší žijící kočkovitou šelmou Ameriky, čtvrtou největší kočkou...
29.5.2020
Konkrétně do dějin Kanady a Dalekého severu předminulého století. Byly to opravdu průkopnické časy, které...
29.5.2020
Máte pocit, že jste se vrátili v čase. Zapomenete na potemnělý sál a zaplacené vstupné....
Reklama