18.2.2020
Zajímavosti

Šílený potomek šíleného císaře. Hrůza za zdmi krumlovského zámku

Všem kolem sebe tvrdil, že ji šíleně miluje. A byla to pravda, nikoli ovšem v přeneseném smyslu slova. Nakonec si nechal krásnou Markétu přivést na zámek a zamknul se s ní ve své komnatě. Co vše se dělo potom, si můžeme pouze domýšlet. Jedno je však jisté – don Julius, nemanželský syn císaře Rudolfa II., propadl sadistickému záchvatu.

8.2.2020
Zajímavosti

Vytvořil z Prahy centrum Evropy. Úspěch i šílenství Rudolfa II.

Společně s Karlem IV. zřejmě nejslavnější císař na českém trůně. Ale také jeden z nejrozporuplnějších. Rudolf II. sice přestěhoval vídeňský dvůr do Prahy, ze které udělal na třicet let centrum Evropy, ale ve své císařské roli příliš neobstál. Postupem času se zhoršovaly jeho psychické problémy a přibývaly děsivé záchvaty. Útočil na své rádce, jindy se válel po zemi, křičel a pištěl, v dalších dnech chtěl spáchat sebevraždu, rozbil okno a střepem se snažil přeřezat tepny na rukou. A když to nevyšlo, pokusil se probodnout dýkou.

10.1.2020
Zajímavosti

Řádem zlatého rouna se nehonosí jen rytíři, ale kupodivu i tužky

Dnes se rozdíl mezi tím, co je řád ve smyslu třeba řád templářů, johanitů nebo německých rytířů a co znamená řád jako vyznamenání zdá být jasný. Ale když se podíváme do historie, vidíme, že oba pojmy splývají. Jako v případě Řádu zlatého rouna.

27.12.2019
Zajímavosti

Své lásce obětoval všechno. Mohl si to dovolit, císařem by se stejně nestal

Ferdinand Karel Habsbursko-Lotrinský se totiž narodil až jako třetí syn Karla Ludvíka Rakouského, nejmladšího bratra Františka Josefa I., takže jeho dynastické vyhlídky opravdu nebyly valné. A když potkal svou životní lásku, která však nebyla urozeného původu, usoudil, že mu stojí za to jí své společenské postavení obětovat.