Těžký život francouzské princezny. Jako nevěsta dvou králů a milenka třetího zemřela prakticky v zapomenutí

4.10.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Její otec, francouzský král Ludvík VII., nastoupil na francouzský trůn po smrti svého otce ve věku šestnácti let a oženil se Eleonorou Akvitánskou. Zbožný král se do Eleonory zamiloval, ona ale tvrdila, že je spíše mnich než král. Současník k tomu poznamenal, že „jeho touha byla uvězněna v těsné síti (míněno kvůli jeho zbožnosti)… a nebylo divu, neboť tělesné půvaby, jimiž byla Eleonora obdařena, byly velké“. A jak by také ne, když byla považována za nejkrásnější ženu své doby. Nakonec byl ale královi roku 1152 schválen rozvod manželství z důvodu blízkého příbuzenství.

600 let stará love story bez happy endu. Proč musela zemřít první veřejně uznaná milenka francouzského krále?

Skutečným důvodem bylo, že se ani po patnácti letech nedočkal dědice, narodily se jim tři dcery. Roku 1153 se Ludvík VII. oženil s Konstancií Kastilskou (1141 – 1160), která otěhotněla a zemřela při porodu dcery Adély, kterou se podařilo zachránit. Král Ludvík toužící po synovi, se již pět týdnů po královnině smrti oženil potřetí, a to s mladou Adélou ze Champagne (1140 – 1206), se kterou měl další dvě děti, vytouženého syna, pozdějšího francouzského krále Filipa II. Augusta, a dceru Anežku.

Eleonora Akvitánská se podruhé provdala za anglického krále Jindřicha II. Plantageneta a porodila mu celkem osm dětí, mezi nimi i Richarda Lví srdce a Jana Bezzemka. V lednu 1169 se francouzský Ludvík VII. dohodl s jejím druhým manželem, anglickým králem Jindřichem II., o zásnubách své dcery Adély pocházející z jeho sňatku s Konstancií Kastilskou, s anglickým princem Richardem Lví srdce.

Pozoruhodné doporučení královské milenky, jak se mohou dámy dožít výjimečného věku

Adéla potom byla v osmi letech poslána na anglický dvůr, aby přivykla tamnímu způsobu života. Na anglickém dvoře Adéla dospěla a stala se milenkou krále Jindřicha. Plánovaná svatba s Richardem Lvím Srdcem, který však obecně o ženy příliš zájmu nejevil, se ani na naléhání Adélina otce Ludvíka VII. nekonala. Zato vztahu Adély s Jindřichem II. se dařilo tak, že v roce 1177 kardinál Petr Chrysogonus jménem papeže Alexandra III. pohrozil Anglii interdiktem, pokud vztah s Adélou bude nadále ohrožovat Jindřichovo manželství s Eleonorou. Všeobecně se vědělo, že král Jindřich nejen s Adélou žije, ale že mu dokonce už i porodila dítě.

Osudové okamžiky královské milenky Diany de Poitiers. Vynikala jak skvělým poprsím, tak intelektem

Když 6. července 1189 Jindřich II., po roztržce se svými syny Janem Bezzemkem i Richardem Lvím srdcem, zemřel, na trůn usedl Richard. Adélin příběh dál pokračoval během křížové výpravy, na níž se Richard vypravil společně s Filipem II. Augustem, nyní po smrti jeho otce Ludvíka VII. již francouzským králem. Při přezimování na Sicílii se Filip pokoušel Richarda přesvědčit, aby konečně splnil daný slib a s Adélou se oženil. Richardovi se ale do svatby nechtělo. Nakonec se oba panovníci dohodli tak, že Richard zaplatí v Adélin prospěch 10 tisíc hřiven stříbra a Filip jej za to splnění příslibu manželství s Adélou zprostí, což se také stalo.

Richard I. Lví Srdce bojoval na křížové výpravě tak, že na Blízkém východě si ho pamatují dodnes

Eleonora Akvitánská potom Richardovi na Sicílii namísto Adély přivezla novou nevěstu, navarrskou princeznu Berengarii, s níž se Richard také oženil. Filip II. během obléhání Akkonu vážně onemocněl a na podzim roku 1191, oproti předchozí domluvě s Richardem, se rozhodl odcestovat zpět do Evropy a také tak učinil. Potom již v lednu 1192 pozval Jana Bezzemka do Paříže, nabídl mu Adélinu ruku a přislíbil mu pomoc při získání anglického trůnu. Tento jejich komplot však společně s anglickými vazaly překazila královna Eleonora. Zároveň s tím však ale zmařila i Adélinu svatbu.

FOTO: Adéla Francouzská

Adéla Francouzská - Richard_coeur_de_lionAdéla Francouzská - Náhrobek Konstancie Kastilské, matky Adély, v Saint-Denis – wikipedieAdéla Francouzská - John_of_England_-_Illustration_from_Cassell’s_History_of_England_-_Century_Edition_-_published_circa_1902Adéla Francouzská - Kníže Raimond z Poitiers vítá krále Ludvíka VII. v Antiochii, Passages d’Outremer, 14. století – wikipedieAdéla Francouzská - Francouzský král Ludvík VII., otec Adély Francouzské – wikipedie
Další fotky
Adéla Francouzská - Francouzský král Ludvík VII. ve Vézelay přijímá kříž, středověká miniaturaAdéla Francouzská - Anglický král Jindřich II. Plantagenet (1133 – 1189), otec Richarda Lví srdce a Jana Bezzemka – wikipedieAdéla Francouzská - Francouzský král Filip II. Francouzský – nevlastní bratr Adély – wikipedieAdéla Francouzská - 1280px-Flag_of_Île-de-France.svg

Nakonec se Adéla po mnoha letech čekání svatby přece jen dočkala. Roku 1195 se vrátila zpět do Francie a Filip II.  ji v jejích 35 letech provdal 20. srpna téhož roku za hraběte Viléma II. Talvase, hraběte z Ponthieu. Mladšího o 18 let. Z manželství vzešly tři děti, syn Jan a dcera Isabelle zemřeli v dětském věku a rod pokračoval po přeslici díky dceři Marii. O Adéliných dalších osudech není nic známo, naposledy je písemně spolu s manželem, zmíněna v listině roku 1213, pravděpodobně zemřela kolem roku 1220. Hrabě Ponthieu, nadšený účastník křižáckých výprav bojující např. proti katarům, zemřel 6. října 1221.

 Nepřehlédněte