Polní maršál Keitel nařídil, aby válka na východě byla obzvlášť krutá. Nakonec byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby

Další fotky

Je děsivé, když během války dochází k bestiálním činům ze zvůle vojáků. Co však říct k tomu, když se tak děje na základě příslušné směrnice? Za druhé světové války právě takový rozkaz vydal polní maršál Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel.

Narodil se 22. září 1882 v rodině velkostatkáře a po dokončení gymnázia se rozhodl pro vojenskou službu jako důstojnický čekatel (Fahnenjunke). Zvolil si na rozdíl od jiných dělostřelectvo, ne prestižní jezdectvo. V roce 1909 se oženil s Lisou Fontaine, dcerou bohatého velkostatkáře, s níž měl dohromady šest dětí, z nichž jedno zemřelo ještě v útlém věku. Na začátku první světové války, v polovině září 1914 byl v Belgii během bojů vážně zraněn střepinou do pravého předloktí a 8. října povýšen do hodnosti kapitána (Hauptmann) a vyznamenán železným křížem I. stupně. Po rekonvalescenci byl roku 1915 přidělen do generálního štábu německé armády a na frontu již nasazen nebyl.

Milost přišla po dvanácté. Polního maršála Russworma nezachránil před popravou ani jeho ochránce Rudolf II.

Po válce pokračoval ve službě v nově vytvořeném „Reichswehru“, pak v polovojenské jednotce „Freikorps“ a téměř dva roky učil na vojenské škole pro jezdectvo. V roce 1924 byl už jako podplukovník přeložen na ministerstvo obrany (Reichswehrministerium). V roce 1929 stal se šéfem organizačního úřadu a po nástupu nacistů díky přímluvě vlivného generála Wernera von Fritsche dostal funkci velitele nově vytvořeného nacistického úřadu ozbrojených sil (Wehrmachtamt). Hrál zásadní roli ve znovuvyzbrojování Německa a přinejmenším jednou v Sovětském svazu absolvoval inspekci tajných výcvikových táborů Reichswehru, kde se na sovětských vysokých školách dostávalo vzdělání německým důstojníkům a kde byla zřízena cvičiště pro německé letce, tankisty a chemiky.

Maršál šlechtického původu přežil stalinské mučení. Pro nepřátele komunismu pak neváhal zřídit pracovní prapory

Na podzim roku 1932 Keitla postihl infarkt, ale v armádě zůstal. V roce 1937 byl povýšen do hodnosti General der Artilerie (generál dělostřelectva) a následující rok se stal dokonce ministrem války místo Wernera von Blomberga, kterého předtím zdiskreditoval. Zjistil totiž, že jeho manželkou je bývalá prostitutka a získal o tom i příslušné důkazy. Na jejich základě Hermann Göring s Hitlerovým souhlasem donutil Blomberga k rezignaci. Zároveň s funkcí ministra války Keitel převzal také funkci vrchního velitele ozbrojených sil Wehrmachtu (OKW – Oberkommando der Wehrmacht). V říjnu 1938 byl Keitel krátce vojenským velitelem Sudet.

Polozapomenutý maršál Daun bojoval za Marii Terezii, jak nejlépe dovedl. Nad silnějším Pruskem však zvítězit nemohl

Roku 1940 byl Wilhelm Keitel s blížícím se koncem francouzského tažení povýšen do hodnosti polního maršála a zároveň byl vyznamenán rytířským křížem za ujednání příměří s Francií, přestože nebyl velitelem jednotek účastnících se přímého boje.

Podle mínění svých kolegů byl polní maršál Keitel proslulý bezmeznou poslušností a velkou úctou a až poníženou servilností vůči Hitlerovi. Vždy s jeho názory souhlasil a při jednání s ním říkal pouze ano. Proto o něm Polní maršál Ewald von Kleist řekl, že Keitel není nic víc než „hloupý následovník Hitlera“ (patolízal). V armádě získal Keitel přezdívku „Lakeitel“ – lokaj. července 1944 vyvázl nezraněn z posledního atentátu na Adolfa Hitlera stejně jako Vůdce.

Vikomt z El Alameinu vyhrál v sázce letadlo. Seznamte se s maršálem Montgomerym

Ve funkci hlavního velitele ozbrojených sil (OKW) Keitel podepsal řadu trestních směrnic, které vedly ve válce k bezprecedentní brutalitě. Během druhé světové války se německé kombinované ozbrojené síly (Heer, Kriegsmarine a Luftwaffe) systematický dopouštěly válečných zločinů včetně masakrů, masového znásilňování, rabování, vykořisťování při nucených prací, vraždy tří milionů sovětských válečných zajatců a účastnily se vyhlazování Židů. Zatímco vlastní ozbrojené síly NSDAP – SS (zejména SS-Totenkopfverbände,  Einsatzgruppen a Waffen-SS ) byly nejvíce zodpovědné za genocidní vraždění během holokaustu, pravidelná (regulérní) armáda, především Wehrmacht, páchal válečné zločiny zejména na východní frontě ve válce proti Sovětskému svazu.

Polní maršál Petar Bojović – synonymum slávy a cti. Legendárního vojevůdce představuje výstava na magistrátě

V létě a na podzim roku 1941 se němečtí vojenští právníci neúspěšně zasazovali o to, aby se se sovětskými válečnými zajatci zacházelo v souladu s Ženevskou úmluvou. Keitel je odmítl a napsal: „Tyto pochybnosti odpovídají vojenským představám o válkách v době rytířství. Naší úlohou je potlačit [jejich] způsob života.“ V září 1941, kvůli obavám, že by někteří polní velitelé na východní frontě snad nevykazovali dostatečnou tvrdost při provádění „směrnic pro vedení vojsk v Rusku“ z května 1941, vydal Keitel nové nařízení, ve kterém uvedl: „[Boj] proti bolševismu vyžaduje nemilosrdné a energické jednání zejména proti Židům, hlavním nositelům bolševismu.“ Také v září vydal Keitel rozkaz všem velitelům, nejen těm v okupovaném Sovětském svazu, podle nějž měli používat k potlačení případného odporu „neobvyklou krutost“.

Před 170 lety český maršál Radecký slavně vítězil v Itálii. Jenom se o tom dřív moc nemluvilo

V této souvislosti směrnice uvedla, že vhodnou odpovědí na ztrátu jednoho německého vojáka by byla poprava 50 až 100 „komunistů“. Po válce byl Keitel obžalován Mezinárodním vojenským soudem v Norimberku jako jeden z „hlavních válečných zločinců“. Byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby, ať už šlo o zločiny proti lidskosti, zločiny proti míru, zločinné spiknutí nebo válečné zločiny. Byl odsouzen k smrti a 16. října 1946 popraven pověšením.

Popravu provedla americká armáda, katem byl seržant John C. Woods. Keitelovo tělo, stejně jako těla ostatních devíti popravených mužů a mrtvola Hermana Göringa, bylo zpopelněno v Ostfriedhofu v Mnichově a popel o několik dní později rozptýlen v řece Isar.

Osvoboditel před nacisty, nebo masový vrah? Socha maršála Koněva vyvolala ostré spory

Skvrny od krve v obličeji, které byly vidět na fotografii Keitelovy mrtvoly, byly způsobeny příliš úzkým propadlištěm, takže on a několik dalších odsouzených utrpěli zranění hlavy tak, že během pádu narazili na jeho okraj. Donald E. Wilkes Jr., profesor práva na právnické fakultě University of Georgia, poznamenal, že mnoho toho dne popravených nacistů nepropadlo propadlištěm dost razantně na to, aby si zlomili vaz, takže se v oprátce dlouho a mučivě dusili, v případě Keitela 24 minut. Vyskytly se i domněnky, že to vůbec nebyl „nedbalý kat“, ale schválně průběh popravy takto „narafičil“, aby byla pro odsouzené trýznivější.

FOTO: Polní maršál Keitel

Polní maršál Keitel - Bild 183-H30220Polní maršál Keitel - Adolf Hitler und Wilhelm KeitelPolní maršál Keitel - Waffenstillstand von Compiègne, UnterhändlerPolní maršál Keitel - Keitel při podepisování kapitulace v Berlíně 8. 9. května 1945 – wikipediaPolní maršál Keitel - Vereidigung von Reichswehr-Soldaten auf Hitler
Další fotky
Polní maršál Keitel - Trauerfeier für Generaloberst Hans HubePolní maršál Keitel - 1389.8 Holocaust HPolní maršál Keitel - Keitelovo tělo po popravě – wikipediaPolní maršál Keitel - Hitler mit Generälen bei Lagebesprechung

Tato Woodsova zlomyslnost tváří v tvář smrti, jakkoliv ji můžeme považovat třeba i za oprávněnou, nezůstala bez odplaty. John C. Woods tragicky zahynul a o způsobu jeho smrti existují dvě verze. Podle první ho na tichomořském atolu Eniwetok usmrtil elektrický proud, když zanedbal nějaké bezpečnostní nařízení. A možná v tom dokonce měli prsty němečtí vědci přivezení po válce do USA, kteří se podíleli na vývoji atomových zbraní, a tak pomstili svoje soukmenovce či soudruhy (Volksgenosse) z národně socialistické strany (NSDAP). Podle druhé verze zpráva uvádí, že Woods zemřel koncem 60. let v Texasu při automobilovém neštěstí, kdy se uškrtil na bezpečnostním pásu.

Dnes, 14:00
Středověké vojenské ležení, kdesi v Uhrách. Tak, jak zcela nepochybně vypadalo, vždyť filmoví tvůrci se...
Dnes, 10:20
Fenomén chataření a chalupaření se rozvinul v Československu za normalizace, i když trampování a pobyt...
Dnes, 08:20
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 08:20
Do paměti televizních diváků se nesmazatelně zapsal jako knížepán z pohádky Princezna ze mlejna nebo...
Včera, 16:00
Duchovní život našich předků před přijetím křesťanství byl velmi pestrý. Nebyli tak negramotnými a nekulturními...
Včera, 13:20
Člověk si otázku „proč“ klade od úsvitu dějin. To je jistě chvályhodné, ale svět dokážou...
Včera, 11:43
Přijedete-li do Hořic, malebného městečka na půli cesty mezi Hradcem Králové a Jičínem, omámí vás...
Včera, 10:05
Pamatujete si slavnou scénu z trezorového filmu Karla Kachyni Ucho, kde svou životní roli zahrála...
Včera, 08:23
Dnes si asi sotva představíme, jak obtížné bylo navázat spojení s někým vzdáleným, když předtím bylo...
1.6.2020
Záhadná smrt devíti členů Djatlovovy výpravy, která měla za cíl v únoru 1959 vystoupat až...
1.6.2020
Vědecký tým pod vedením brazilské neurobioložky Suzany Herculano-Houzelové se rozhodl pro vědecký průzkum v oblasti...
Reklama