V boji proti pavědě přišel o život. Tak to chodilo za Stalina

26.1.2020
Václav Pavlík
Další fotky

Budoucí průkopník genetiky pocházel z rodiny se sedmi dětmi, z nichž tři zemřely v dětství. Mladší Vavilovův bratr Sergej Vavilov (1891 – 1951), budoucí fyzik a akademik, bojoval v první světové válce. Starší sestra Alexandra (1886 – 1940), lékařka, v Moskvě organizovala sanitární a hygienické systémy. Mladší sestra Lydia (1891 – 1914), mikrobioložka, zemřela na neštovice, kterými se nakazila během expedice. A Nikolaj Ivanovič Vavilov se rozhodl věnovat biologii a genetice.

Lysenko zavedl sovětskou biologii do říše bludů a šíleností. S vírou v zářné zítřky, které se jaksi nedostavily

O přírodní vědy se zajímal od dětství a pozoroval svět zvířat a rostlin. K pochopení mu pomáhala otcova velká knihovna. Na otcovo přání navštěvoval obchodní školu v Moskvě a Zemědělský institut, kde se setkával s vynikajícími vědci. Roku 1910 absolvoval agronomickou praxi a prezentoval se přednáškou „Darwinismus a experimentální morfologie“. Jako genetik vycházel z vynikajících objevů Gregora Mendela a jeho následovníků.

Dal si velký cíl. Toužil v Rusku a později v SSSR nasytit miliony lidí, proto cestoval všude možně po světě a hledal rostliny, které by to dokázaly. Pod jeho vedením byla vytvořena největší sbírka semen pěstovaných rostlin na světě a položil základy systému státního testování odrůd polních plodin.

Soda jako elixír mládí a proměna kukačky v pěnkavu aneb biologie podle Lepešinské a Lysenka

V roce 1913 byl Vavilov poslán do zahraničí, Německa a Anglie, aby si rozšířil vzdělání a kde se také setkal s význačnými vědci v oboru genetiky. V roce 1915 začal studovat odolnost rostlin proti chorobám a také složil magisterské zkoušky. Diplomovou práci „Imunita rostlin na infekční nemoci“ v roce 1918 neobhájil, ale jen proto, že v říjnu bolševická vláda zrušila akademické tituly. V Saratově byl profesorem na agronomickém oddělení univerzity (1917 – 1921). V té době podnikl studijní výpravu do jihovýchodního evropského Ruska.

Geniální chemik a biolog 19. století Louis Pasteur. Přemožitel neviditelných dravců

Bylo mu umožněno zúčastnit se konference o obilovinách (19. – 22. 7. 1921), když ho pozvala Americká fytopatologická společnost, ale průtahy s cestovními doklady způsobily, že mohl ještě s jedním kolegou odjet až 25. července, kdy už bylo po konferenci. Během tříměsíční cesty po USA ale i tak společně navštívili přední genetické laboratoře, seznámili se s nejnovější literaturou a mnohými vědci. Domů se sovětští vědci vraceli přes Anglii, Francii, Německo, Holandsko, Švédsko a Dánsko, kde se rovněž setkávali se slavnými genetiky a chovateli. V letech 1924 – 1927 Vavilov uskutečnil výpravy do Afghánistánu, Středomoří a Afriky, kde se zabýval sběrem vzorků pěstovaných rostlin. Následovaly pak cesty do Číny a Japonska. Přednášel s velkým úspěchem v Berlíně a v Londýně. V roce 1929 byl Vavilov zvolen řádným členem Akademie věd SSSR a jmenován členem představenstva lidového zemědělského komisaře (tj. ministra).

Biologie sama nebyla schopna najít řešení a tak si musela přibrat na pomoc matematiku. Začalo to hrachem

Začátkem 30. let se mu ale dařit přestalo. V roce 1934 přišel zákaz cestování do zahraničí a byla zrušena oslava 25. výročí jeho vědecké práce. V letech 1933 – 1937 intervenoval za propuštění 44 vědců z výkonu trestu odnětí svobody. Mohl si to dovolit, protože jako jeden z předních vědců SSSR se často setkával se Stalinem. Jejich první setkání se konalo 15. 3. 1929 na jedné z konferencí, k poslednímu došlo v noci z 20. na 21. 11. 1939.

Dožil se devadesáti let a nepromarnil z nich ani chvilku. Zřejmě poslední polyhistor, německý přírodovědec Alexander Humboldt

Místo pozdravu mu tehdy Stalin řekl: „No, občane Vavilove, budete se i nadále zabývat květinami, okvětními lístky, chrpami a dalšími botanickými cetkami? A kdo se bude podílet na zvyšování výnosu zemědělských plodin?“ Vavilov byl nejprve ohromen, ale poté, když se vzpamatoval, začal mluvit o povaze výzkumu prováděného v ústavu a jeho významu právě pro zemědělství. Protože ho Stalin nevybídl, aby se posadil, Vavilov ve stoje přednesl přednášku o virových onemocněních rostlin. Během této přednášky Stalin chodil sem a tam s dýmkou v ruce a bylo jasné, že ho to vůbec nezajímá. Nakonec se Stalin zeptal: „To je všechno, občane Vavilove? Do toho. Jste volný“. To už bylo jasné, že nepřátelství vůdce k vědci se blíží svému vrcholu.

Člověk podle něj nebyl stvořen, ale vyvinul se z opice. Revoluční Darwinova teorie změnila svět

V červenci 1940 došlo k setkání Vavilova s Lysenkem kvůli jedné dizertační práci o genetice, kterou Lysenko nechtěl připustit k obhajobě a trval na svém i přes Vavilovovu intervenci. Když Vavilov odcházel, práskl dveřmi. Jedna z vědeckých pracovnic, které stály u dveří, druhé řekla, že teď Vavilova zavřou, protože řekl Lysenkovi, strašnou věc: „Vaší zásluhou zaostala naše země za všemi ostatními.“

Joy a lvice Elsa. Jak to bylo doopravdy

Tvrdil to proto, že „vědec“ Trofim Lysenko (1898 – 1976) vedl boj proti genetice a tvrdil, že to celé je jeden podvrh. Rozhodující byla podle jeho názoru intenzita podnětů, kterým jsou živé organismy vystaveny, a na základě nich se mění jak ony samy, tak i jejich vlastnosti. Proto mohou například krávy dojit fialové mléko, pokud by je k tomu někdo vhodně stimuloval.

Přivedl divokou zvěř do měšťanských domácností. Od narození Alfreda Brehma dnes uplynulo již 190 let

Lysenko měl úzký vztah s Josifem V. Stalinem, takže pro něj nebyl problém u Stalina zařídit, aby byl Vavilov roce 1940 zatčen. Konkrétní obvinění proti Vavilovovi potom znělo, že svými genetickými experimenty zavinil hladomor ve třicátých letech 20. století, i když ve skutečnosti jej způsobil sám Stalin, když nařídil rolníkům nereálné odvody vypěstovaných plodin, aby tím zlomil jejich odpor proti kolektivizaci zemědělství.

Věda nemá vlast, vědec ji mít musí. Angličanova umíněnost a tvrdohlavost potvrzuje, že Němec měl pravdu

Jeho soudní proces trval pět minut a Vavilov byl odsouzen k nuceným pracím v gulagu na Sibiři, kde na následky mučení, vyčerpání a hladu zemřel 26. ledna 1943. Lysenko na likvidaci Vavilova profitoval tím, že po něm převzal řízení genetického institutu. Vavilova druhá žena Jelena, rovněž bioložka, a jeho syn Jurij (nar. 1928 – 2018) byli za války evakuováni do Saratova, kde přežívali ve velké bídě. Přitom Vavilovova manželka nevěděla, že její manžel byl přesunut do vězení právě do Saratově. Takže když mu z toho mála, co se synem měli, posílala balíčky s potravinami do Moskvy, Vavilov je nikdy nedostal.

FOTO: Nikolaj Ivanovič Vavilov

Nikolaj Ivanovič Vavilov - Nikolaj. I. Vavilov (1887 až 1943) – wikipedieNikolaj Ivanovič Vavilov - Fotografie vězně Vavilova (1942) – wikimedia.commons-Nikolaj Ivanovič Vavilov - Rozmanité druhy kukuřice v pracovně Vavilova – wikimedia.commons-Nikolaj Ivanovič Vavilov - N. I. Vavilov – poznámky – wikimedia.commons-Nikolaj Ivanovič Vavilov - Mozaika zobracující život a práci Vavilova -wikimedia.commons – – kopie
Další fotky
Nikolaj Ivanovič Vavilov - Mozaika zobracující život a práci Vavilova -wikimedia.commons –Nikolaj Ivanovič Vavilov - Bratřo Nikolaj a Sergej Vavilovi, uprostřed jejich matka Alexandra Michajlovna (1916)-wikimedia.commons-Nikolaj Ivanovič Vavilov - Trofim B. Lysenko, který způsobi sovětskému hospodářství nevyčíslitelné ztráty a měl svůj podíl na smrti Vavilova-wikipediaNikolaj Ivanovič Vavilov - Vavilova pracovna -wikimedia.commons –Nikolaj Ivanovič Vavilov - Busta N. I. Vavilova – wikimedia.commons-Nikolaj Ivanovič Vavilov - Památník N. Vavilova na náměstí Kirova v Saratově -wikimedia.commons –Nikolaj Ivanovič Vavilov - Pamětní deska N. I. Vavilova na zdi Moskovského obchodního učiliště -wikimedia.commons –Nikolaj Ivanovič Vavilov - Pomník Nikolaje Vavilova na hžbitově v Saratovu v Rusku – wikimedia.commons-Nikolaj Ivanovič Vavilov - Ruský botanik a genetik N. I. Vavilov -wikimedia.commons –

Po válce Jurij vystudoval atomovou fyziku a usiloval o očištění památky svého otce, což se mu nakonec podařilo. Zmařený život jednoho z nejlepších sovětských vědců to však samozřejmě nijak nahradit nemohlo.Nepřehlédněte